sciany dzialowe

Jakie znaczenie mają ściany działowe?

Ściany działowe to wewnętrzne przegrody nienośne, to jest takie, których rolą nie jest przenoszenie obciążeń konstrukcyjnych. Ściany działowe przenoszą jedynie ciężar własny oraz ewentualny ciężar wyposażenia. Z tego powodu ich usytuowanie można planować z dużo większą swobodą niż ściany nośne. Nie oznacza to, że ściany działowe nie spełniają w domu istotnej funkcji. W prawdzie ich główną funkcją jest separacja, oddzielenie od siebie pomieszczeń, jednakże prawidłowo wykonane ściany działowe to również m.in. skuteczna bariera akustyczna. Dlaczego podczas planowania projektu budowlanego warto poświęcić im więcej uwagi?

Ściany działowe – materiał budowlany i właściwe wykonawstwo kluczem do sukcesu
Wykonując ściany działowe w domu czy mieszkaniu, często wznosi się je jako ściany murowane. Dzięki swoim niewielkim szerokościom, nie sprawiają większych trudności wykonawczych – znając podstawowe zasady sztuki murarskiej można cały proces wznoszenia ścian rozdzielających przeprowadzić szybko i sprawnie, a także w sposób gwarantujący, że powstająca przegroda murowa będzie stabilna i trwała .

Poszukując asortymentu do budowy ścian działowych warto zwrócić uwagę na System Budowy H+H, który tworzą bloczki z betonu komórkowego oraz bloczki silikatowe.

Wymagania normowe dotyczące izolacyjności akustycznej
Przywołana w Rozporządzeniu norma PN-B-02151-3:2015-10 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych” określa wymagania, jakie powinny spełniać różne rodzaje przegród w budynkach. Dla ścian oddzielających pomieszczenia w obrębie mieszkania w budownictwie wielorodzinnym wymagania te definiowane są za pomocą projektowego wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R.

Norma precyzuje wymagania akustyczne na następującym poziomie:

  • dla ścian działowych w mieszkaniu - RA1R ≥ 35 dB
  • dla ścian odgradzających pokój od pomieszczenia sanitarnego - RA1R ≥ 38 dB

Przegrody z elementów silikatowych osiągają wymagany poziom ochrony przed hałasem już dla szerokości 80 mm, chcąc zwiększyć wyciszenie wnętrz można zdecydować się na elementy o szerokości 120 mm – np. element podstawowy H+H Silikat N12 czy też element o podwyższonej izolacyjności akustycznej H+H Silikat A12.

Ze względu na swoje cechy materiałowe beton komórkowy charakteryzuje się niższą masą, a tym samym mniejszym obciążeniem elementów nośnych obiektu, lecz jednocześnie niższymi parametrami izolacyjności akustycznej. Aby spełnić wymaganie normowe dla ścian działowych należy wybrać, co najmniej elementy  z betonu komórkowego o gęstości 600 i szerokości 100 mm (RA1R = 36 dB), natomiast w przypadku ścian oddzielających od pomieszczenia sanitarnego należy wybrać, co najmniej elementy z betonu komórkowego o gęstości 600 i szerokości 120 mm (RA1R = 38 dB).

Dlaczego ściany działowe także mają znaczenie?
Ściany działowe to te wszystkie, które rozdzielają w mieszkaniu poszczególne pomieszczenia, a które nie są ścianami nośnymi. Ze względu na brak funkcji nośnej istnieje błędne przekonanie, że można je umieścić dowolnie. To jednak nie do końca prawda – ściany działowe należy uwzględnić w projekcie budynku. Chociaż same nie pełnią roli konstrukcyjnej, ich obciążenie ma wpływ na obciążenie elementów konstrukcyjnych budynku.

Korzystając z betonu komórkowego H+H, można wznieść ściany działowe sprawnie i szybko. Ten materiał dostępny jest w postaci bloczków o niewielkiej masie łatwych w przenoszeniu i układaniu. Jeśli priorytetem są jednak najwyższe parametry w zakresie izolacji akustycznej, bloczki silikatowe nie mają właściwie konkurencji. To najważniejsza zaleta przegrody z silikatu.

 

rametry fizyczne zapraw są kluczowe dla konstrukcji murowych?
Docinanie elementów murowych. Jaki sprzęt wykorzystać do cięcia betonu komórkowego, a jaki do elementów silikatowych?
Czy ściany wewnętrzne mogą mieć wpływ na zatrzymanie ciepła w budynku?
H+H pakiet easy – czym jest, kiedy się przydaje? Główne zalety wykorzystania