prowadzenie prac

Jak prowadzić prace ekipy murarskiej, aby te przebiegały najsprawniej?

Szybkość prac prowadzonych przez ekipy murarskie jest zależna od wielu czynników, między innymi od typu wykorzystanego materiału budowlanego, koniecznych do użycia narzędzi, czy od doświadczenia i wiedzy murarzy. Jak powinny być prowadzone prace ekipy murarskiej, by przebiegały one sprawnie?  

Prowadzenie prac zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej
Prace murarskie będą przebiegały szybko i sprawnie, jeśli osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie wcześniej zapoznają się z charakterystyką produktu. Powinny one poznać ogólne zasady prowadzenia prac dla różnych typów przegród i różnych materiałów, większość obowiązujących zasad jest wspólna dla wszystkich systemów lecz mogą pojawiać się niewielkie różnice.

Każda osoba koordynująca prace murarskie może mieć własny system organizacji robót. Najważniejsze, by były one prowadzone bezkolizyjnie, ergonomicznie oraz szybko – bez zbędnych przestojów. Na każdym etapie istotne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). O wykonywanie prac zgodnie z projektem oraz harmonogramem budowy powinien zadbać kierownik budowy, który ponadto nadzoruje realizację robót.

Murowanie w ekipach trzyosobowych
Przy murowaniu ścian z wykorzystaniem Systemu Budowy H+H z bloczków z betonu komórkowego możliwa jest szybka realizacja prac. Wpływa na nią m.in. profilowanie powierzchni czołowej oraz niska masa pojedynczych elementów (pomimo dużych wymiarów poszczególnych bloczków).

Dobrym rozwiązaniem przy prowadzeniu prac ekipy murarskiej jest rozłożenie robót na trzy osoby. Dwaj murarze murują przegrody zgodnie z projektem budowlanym, a trzecia osoba zajmuje się przygotowywaniem zaprawy i donoszeniem jej w odpowiednie miejsce. Może ona również zająć się docinaniem bloczków przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Kierownik budowy i inwestor powinni zadbać o to, by dobrze podzielić strefy na placu budowy – w taki sposób, by realizacja prac była dla ekipy murarskiej jak najmniej kłopotliwa. Trzeba odpowiednio zaplanować miejsce składowania materiałów czy przygotowania zapraw i docinania materiałów murowych – w możliwie najbardziej ergonomiczny sposób.

 

 

Pojemność cieplna budynków. Jaka jest różnica pomiędzy pracą budynku lekkiego i masywnego?
Czy wypełnienie spoiny pionowej ma jakiekolwiek znaczenie? Dlaczego silikaty akustyczne mają gładkie powierzchnie czołowe?
Prowadzenie inwestycji w okresach skrajnych temperatur. Jak prawidłowo przeprowadzać prace murarskie w wysokich temperaturach?
Najpopularniejsze typy nadproży w ścianach murowanych