drążenia

Czy drążenia w elementach silikatowych przechodzą przez całą wysokość elementu? Jaki jest ich cel? Czy należy wypełnić je zaprawą?

Na rynku występują elementy silikatowe o różnej geometrii np. dostępne są bloczki pełne oraz drążone. Silikaty drążone to elementy otworowane, w których drążenia mają ściśle określony cel. Dlaczego występują w elementach silikatowych? Czy podczas murowania należy wypełnić je zaprawą?

Czy drążenia w bloczkach silikatowych przechodzą przez całą wysokość elementów?
Nie istnieje jedna odpowiedź na to pytanie. Drążenia w elementach silikatowych mogą przechodzić rzeczywiście przez całą ich wysokość i wówczas mówimy o drążeniach przelotowych. Niemniej często bywa i tak, że kończą się one wewnątrz bloczków. Zwykle w pojedynczym elemencie drążonym występują obydwa typy otworów.

Większość silikatów drążonych deklaruje procentowy udział drążeń powyżej 10% objętości pojedynczego elementu lecz jednocześnie nie większy niż kryterium graniczne grupy 1 elementów silikatowych, tj. 25%. W ofercie H+H dostępne są również elementy silikatowe z pojedynczym drążeniem (oznaczone jako NP), którego udział w objętości wynosi maksymalnie 5%, są to elementy niskodrążone czasem noszące nazwę pełnych (nazwa historycznie uwarunkowana dawnymi zapisami normowymi), obok elementów niskodrążonych występują także elementy całkowicie pozbawione drążeń.

Czemu służą drążenia?
Drążenia w elementach silikatowych występują nie bez powodu. Pozwalają one na znaczne obniżenie masy całkowitej pojedynczego bloczka, co znacząco wpływa na ułatwienie prowadzenia prac murarskich. Elementy silikatowe drążone są poręczne, a ich murowanie nie przysparza murarzom problemu. Pionowe otwory w silikatach sprawiają, że wygodniej się je układa a co najważniejsze same ściany szybciej się wznosi.

Drążenia a ich wpływ na właściwości fizyczne elementów silikatowych
Obniżenie masy bloczków poprzez wprowadzenie drążeń ma jednak również wpływ na właściwości fizyczne materiału, dlatego ich ilość i wielkość muszą być starannie zaplanowane. Im większa jest ilość drążeń w elemencie tym niższa jego klasa gęstości, a co z tym związane również niższe są wartości wskaźników izolacyjności akustycznej silikatów. Najlepszą ochronę akustyczną (na poziomie nawet 60 dB) zapewnić mogą silikaty pełne o gęstości objętościowej wynoszącej nawet 2200 kg/m3.

Co więcej, jeśli procentowa ilość drążeń w elemencie przewyższa 25%, silikat jest elementem 2 grupy, która charakteryzuje się niższą wytrzymałością na ściskanie. Z tego powodu znacząca większość elementów dostępnych na polskim rynku, to elementy z grupy 1, która pozwala na najpełniejsze wykorzystanie właściwości wytrzymałościowych materiału.

Czy drążenia trzeba uzupełniać zaprawą?
Przy murowaniu z elementów silikatowych drążonych nie należy wypełniać drążeń istniejących w bloczkach zaprawą, takie rozwiązanie nie daje żadnych pozytywnych efektów a w skrajnej sytuacji może doprowadzić do pogorszenia się izolacyjności akustycznej ściany.

 

Możliwe zastosowania płytek z betonu komórkowego
Beton komórkowy różnych gęstości. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami?
Czy po zaostrzeniu współczynnika przenikania ciepła wciąż możliwe jest wznoszenie przegród jednowarstwowych?
Najszybsza budowa – murowanie z betonu komórkowego przy użyciu elementów o powiększonych wymiarach TEMPO