Dokładność wymiarowa

Jak dokładność wymiarowa elementów murowych ułatwia pracę ekipom murarskim?


Dla zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzenia prac murarskich duże znaczenie ma precyzja wykonywania poszczególnych czynności. Co bardzo istotne, musi iść ona w parze z szybkością realizacji zaplanowanych prac. Wysoka dokładność wymiarowa elementów murowych Systemu Budowy H+H, m.in. bloczków z betonu komórkowego, sprawia, że można z nich murować zarówno szybko jak i dokładnie.

Dokładność wymiarowa bloczków z betonu komórkowego
Należące do Systemu Budowy H+H bloczki z betonu komórkowego cechują się bardzo wysoką dokładnością wymiarową TLMB - kolejne bloczki są niemalże jednakowe. Tolerancja dokładności wyrobów TLMB oznacza, że poszczególne elementy różnią się od siebie o maksymalnie 1 mm na wysokości oraz 1,5 mm na szerokości i długości elementu.

Dzięki wysokiej dokładności wymiarowej murowanie z użyciem bloczków z betonu komórkowego H+H jest prostym zadaniem. Zachowując podstawowe zasady sztuki budowlanej, można w łatwy i szybki sposób uzyskać przegrodę o gładkiej, jednorodnej powierzchni.  

Wysoka dokładność wymiarowa, to także możliwość wykorzystania zapraw cienkowarstwowych, które ułatwiają poziomowanie i odpowiednie usytuowanie poszczególnych bloczków w warstwie muru. To wszystko sprawia, że prace murarskie prowadzone są wyjątkowo szybko, co przyczynia się jednocześnie do obniżenia ogólnych kosztów budowy.

Profilowanie ułatwiające murowanie
Niemały wpływ na przyspieszenie prowadzenia prac ma również profilowanie powierzchni czołowej. To cecha geometryczna nie do końca związana z dokładnością wymiarową ale niewątpliwie ułatwiająca pracę ekipom murarskim. Profilowanie powierzchni czołowej pozwala na łączenie bloczków w warstwie na tzw. pióro wpust, bez konieczności wypełniania spoiny pionowej zaprawą. Nie powoduje to zmniejszenia szczelności muru ani jego trwałości.

 

 

Czy po zaostrzeniu współczynnika przenikania ciepła wciąż możliwe jest wznoszenie przegród jednowarstwowych?
Czy należy zbroić nadproża nad otworami drzwiowymi?
Czy elementy średniowymiarowe nie są zbyt ciężkie?
Produkcja betonu komórkowego. Jaką rolę pełni dodatek proszku aluminiowego?