docinanie

Docinanie elementów murowych. Jaki sprzęt wykorzystać do cięcia betonu komórkowego, a jaki do elementów silikatowych?


Beton komórkowy i elementy silikatowe są chętnie wykorzystywanymi materiałami do wznoszenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynków, zarówno tych pełniących funkcje mieszkaniowe jak i obiektów o innym przeznaczeniu. Powstające obiekty charakteryzują się różnymi wymiarami (poziomymi i pionowymi) ścian murowanych, dlatego nawet szeroka oferta asortymentu nie wyeliminuje konieczności docinania bloczków na określony wymiar. W jaki sposób odpowiednio wykonywać docinanie elementów?

Prostota docinania bloczków z betonu komórkowego
Jeśli do wznoszenia ścian wykorzystywane są elementy z betonu komórkowego nie powinny pojawić się większe problemy z ich docinaniem. Bloczki łatwo kształtować oraz docinać do pożądanych wymiarów, z uwagi na ich niską gęstość objętościową i porowatą strukturę wewnętrzną. Jednorodna struktura materiałów powoduje, że beton komórkowy zalicza się do produktów niemalże bezodpadowych. Fragmenty bloczków, będące pozostałością po docięciu można wmurować w ścianę w dowolnym, dogodnym kierunku.

Docinanie bloczków z betonu komórkowego można wykonywać z wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Podstawowym i najczęściej używanym narzędziem jest ręczna piła - bloczki można ciąć przy pomocą ręcznej piły widiowej wyposażonej w zęby hartowane. Wykorzystanie piły widiowej niesie za sobą dodatkowy zysk - przy pracy manualnej występuje mniejsza emisja pyłów niż w przypadku wykorzystania elektronarzędzi.

Jeśli powstający obiekt jest znacznych wymiarów, a tym samym na placu budowy jest dużo materiału i występuje wzmożona konieczność wykonywania docinania, to przydatna może okazać się szlifierka kątowa lub piła taśmowa. Wykorzystanie elektronarzędzi wpłynie na przyspieszenie prac murarskich.

Sposoby docinania elementów silikatowych
Elementy silikatowe znacząco różnią się od elementów z betonu komórkowego, zarówno pod względem charakterystyki fizycznej, jak i parametrów materiałowych. Silikaty są materiałem zwartym, twardym o wysokiej gęstości objętościowej. Ich docinanie stanowi większe wyzwanie niż docinanie bloczków z betonu komórkowego, jest to jeden z powodów produkcji drobnowymiarowych elementów silikatowych (silikaty mają mniejszą długość oraz wysokość niż bloczki z betonu komórkowego). Aby zminimalizować ilość koniecznych do wykonania docięć do murowania ścian z silikatów z Systemu Budowy H+H można wykorzystać bloczki uzupełniające – połówkowe oraz wyrównujące (uzupełnienie na wysokości kondygnacji).

Jednakże, nawet przy zastosowaniu elementów uzupełniających, zwykle pojawia się konieczność przycinania elementów murowych na budowie. Dlatego murarze powinni być wyposażeni w odpowiednie narzędzia, które pozwolą na jak najszybsze i jak najprostsze docięcie elementów do odpowiednich wymiarów. Do cięcia silikatów zaleca się wykorzystywać szlifierkę kątową z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej średnicy, gilotynę do cięcia bloczków lub pilarkę stołową.

Wypełnienie spoiny pionowej elementu dociętego
Zarówno pracując z betonem komórkowym, jak i elementami silikatowymi przy wmurowywaniu elementu przyciętego należy pamiętać o wypełnianiu spoiny pionowej - zaprawę nanosi się nie tylko na powierzchnię wsporną, ale także na gładką powierzchnię czołową.

Dlatego przy wykonywaniu docięć należy przewidzieć, że długość elementu powinna być krótsza o przewidywaną grubość spoiny pionowej.

 

 

Czy ściany wewnętrzne mogą mieć wpływ na zatrzymanie ciepła w budynku?
Ochrona przed wilgocią. Sposoby zabezpieczania elementów murowych narażonych na działanie wilgoci
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
Czy drążenia w elementach silikatowych przechodzą przez całą wysokość elementu? Jaki jest ich cel? Czy należy wypełnić je zaprawą?