News_Razem_silniejsi_zmiana nazwy

24. septembre 2018

news

Razem silniejsi – Grupa SILIKATY pod szyldem H+H

W dniu 10 września br. w KRS zarejestrowana została zmiana nazwy Grupy SILIKATY Sp. z o.o. na H+H Silikaty Sp. z o.o., a 21 września jej siedziba została przeniesiona z miejscowości Kruki k/Ostrołęki do Warszawy. Stanowi to kolejny etap połączenia firm oraz naturalną konsekwencję budowania silnej marki H+H Polska, opartej o ogromny potencjał obu spółek. Celem jest stworzenie komplementarnej oferty materiałów murowych, obejmującej wysokiej jakości produkty z betonu komórkowego oraz nowoczesne bloczki i cegły wapienno-piaskowe.

Dzięki zmianie nazwy produkcja, a także sprzedaż obu grup produktowych odbywać się będzie pod jedną, wspólną marką H+H. Ujednolicony został również system identyfikacji wizualnej obu podmiotów, co ułatwiać będzie klientom dotarcie do wszystkich proponowanych rozwiązań.

Jak podkreśla Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska: ,,Połączenie H+H Sp. z o.o. z Grupą SILIKATY Sp. z o.o. stanowi dla nas wyzwanie, ale przede wszystkim wzmacnia nasz potencjał na rynku. Plusy płynące z fuzji to szanse na szybki rozwój naszej firmy, jak również szeroki pakiet korzyści dla samych klientów. Zyskują oni dostęp do kompleksowej oferty materiałów ściennych, zbudowanej w oparciu o doświadczenie produkcyjne i sprzedażowe, a także zaplecze technologiczne obu firm”.