Aktualność_konferencja Velux

2. décembre 2018

news

Jakość przestrzeni, w której żyjemy

Dnia 27 listopada 2018 r. w warszawskim Hotelu Polonia Palace odbyła się konferencja „Barometr zdrowych domów i biur”. Konferencja była skierowana do osób związanych z szeroko pojętym procesem wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, przedstawicieli mediów branżowych oraz naukowców. Firma H+H Sp. z o.o. była partnerem tego wydarzenia oraz uczestnikiem dyskusji „Czy na zdrowych budynkach można zarobić?”, w której głos zabrał Robert Janiak, pełniący w firmie funkcję Product Managera.

Konferencja została zorganizowana w celu zaprezentowania czwartego już raportu  firmy VELUX Polska „Barometr zdrowych domów” – badania jakości przestrzeni, w której żyjemy oraz jej wpływu na nasze zdrowie. Wyniki badań zawierające szereg zatrważających danych (m.in. 70% budynków jednorodzinnych jest w ogóle lub niewystarczająco ocieplona, tylko 10% budynków posiadających klasę energetyczną A lub B, wskaźnik renowacji w skali roku to zaledwie 1-2%), stały się punktem do rozpoczęcia dyskusji zaproszonych ekspertów reprezentujących różne branże (od organizacji społecznych i międzynarodowych, przez samorządy do deweloperów i architektów).

Eksperci podkreślili, że nie tylko niewłaściwa termoizolacja jest problemem polskich gospodarstw, to zjawisko jest nasilone przez nieodpowiednie systemy grzewcze oraz niewłaściwe zarządzanie odpadami (wciąż aktualny pozostaje problem spalania śmieci). W przebiegu dyskusji jako drogę do lepszej przyszłości uznano programy edukacyjne skierowane do różnych grup: zarówno właścicieli domów jednorodzinnych jak i deweloperów i władz samorządowych. Jako drugi, niemniej ważny czynnik uznano wsparcie finansowe, uznając brak środków na renowacje głównym powodem występującego ubóstwa energetycznego.

Nadzieję na poprawę sytuacji daje rządowy program „Czyste Powietrze”, który łączy w sobie wsparcie finansowe z edukacją ekologiczną i może realnie wpłynąć na wzrost liczby zmodernizowanych obiektów w najbliższych latach.

Firma H+H Sp. z o.o. propagując zdrowe budownictwo, komfort termiczny oraz akustyczny czuje się wyróżniona możliwością wsparcia wydarzenia służącego poprawie warunków bytowych w Polsce.