Kiedy należy wypełniać spoinę pionową?

Na powierzchniach czołowych (pionowych) bloczków z betonu komórkowego czy silikatów może istnieć konieczność użycia zaprawy, choć najczęściej ściany z tych materiałów muruje się wyłącznie wykonując spoiny wsporne (poziome). Kiedy trzeba zastosować zaprawę również na powierzchni czołowej?

Murowanie ścian z betonu komórkowego i silikatów
Jeśli do budowy przegród zewnętrznych czy wewnętrznych wykorzystujemy materiały murowe H+H, m.in. silikaty lub bloczki z betonu komórkowego, to zwykle nie trzeba wykonywać pionowych spoin. Jest to możliwe dlatego, ze większość elementów tworzących System Budowy H+H posiada profilowane powierzchnie pionowe umożliwiające tworzenie szczelnego połączenia dzięki systemowi pióro-wpust.

Gdzie należy wypełnić spoinę pionową?
Dodatkowa zaprawa zawsze będzie wymagana do wypełnienia spoiny pionowej przy wykonywaniu narożników. W narożniku tworząc połączenie dwóch elementów, przynajmniej jeden z nich będzie miał gładką powierzchnię czołową, dlatego poprawne wykonanie połączenia w narożniku wymaga wypełnienia spoiny pionowej.
Podczas realizacji inwestycji długości ścian zwykle nie pokrywają się idealnie z modułem długości wykorzystywanych elementów murowych. Sytuacja ta wywołuje konieczność korzystania z bloczków docinanych. Każde wmurowanie w warstwę elementu dociętego to również miejsce wymagające wykonania spoiny pionowej. Zaprawę powinno się nanieść na gładką powierzchnię dociętego bloczka tak, aby móc wykonać szczelne połączenie wraz z profilowanym bloczkiem stojącym obok.

Inną grupą produktów, która ze względu na geometrię wymaga wypełniania zarówno spoiny czołowej jak i wspornej, są elementy gładkie, pozbawione profilowania pióro-wpust. W Systemie Budowy H+H są to na przykład elementy o podwyższonej izolacyjności akustycznej oznaczone jako A. Taki wybór geometrii dla tych elementów jest celowym działaniem, które poprzez wypełnienie wszystkich spoin zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną dzięki większej szczelności przegrody.

Zdarzają się również sytuacje, w których konieczność wypełnienia spoiny pionowej została jasno określona przez projektanta obiektu. Jeżeli taki zapis się pojawia, należy wówczas wypełnić spoiny pionowe nawet wykorzystując elementy z profilowaniem pióro-wpust. Zapis ten może wynikać z potrzeby zapewnienia większej sztywności przegrody i zignorowanie go może przynieść poważne konsekwencje.

 

 

Ciepły dom, czyli dlaczego współczynnik lambda jest ważny?
Jakie zalety użytkowe w budownictwie mają silikaty?
Jak sprawić, aby nasz dom był naprawdę cichy?
Zbrojenie strefy podokiennej - jak i dlaczego należy je wykonywać?