właściwości ABK

Jakie są właściwości betonu komórkowego?


Do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykorzystywane są różne materiały murowe. Szeroka oferta rynkowa pozwala dobrać spośród materiałów o odmiennej charakterystyce i różnych właściwościach fizycznych te, które najbardziej odpowiadają potrzebom konkretnej inwestycji. Jednym z popularniejszych i chętnie wybieranych materiałów jest beton komórkowy. Jakie ma podstawowe właściwości i dlaczego warto go wykorzystać do budowy „ciepłego” domu?

Beton komórkowy – jeden produkt, wiele nazw
W ofercie Systemu Budowy H+H znaleźć można różnego rodzaju produkty z betonu komórkowego, są to między innymi bloczki, które pozwalają na wznoszenie ścian jednowarstwowych czy wielowarstwowych zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i w komercyjnym. Beton komórkowy jest materiałem o ugruntowanej pozycji, istniejącym na rynku materiałów budowlanych przez długi okres czasu. Dlatego też jest doskonale znany zarówno ekipom murarskim jak i inwestorom.

Pomimo swojej rozpoznawalności i wciąż rosnącej świadomości osób związanych z budownictwem w dalszym ciągu widoczna jest tendencja pojawiania się nazw potocznych  określających beton komórkowy. Spotkać się można z nazwami typu: suporeks (suporex), czy wręcz pustak suporeks. To błędne nazewnictwo – technicznie poprawną nazwą, oznaczającą materiał budowlany jest beton komórkowy lub autoklawizowany beton komórkowy.  

Właściwości betonu komórkowego
Beton komórkowy, to produkt o szerokim zastosowaniu określany jako uniwersalny materiał budowlany. Jego chętne wykorzystanie wynika z dobrych parametrów fizycznych, które bezpośrednio przekładają się na zalety produktu. Najważniejszą cechą charakterystyczną betonu komórkowego jest jego wysoka izolacyjność termiczna, pozwalająca na dodanie cieńszych warstw izolacji termicznej a nawet (w przypadku bloczków o niższych gęstościach i dużych szerokościach) na wznoszenie ścian jednowarstwowych bez dodatkowej warstwy ocieplenia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że beton komórkowy łączy bardzo dobre właściwości termiczne z optymalną wytrzymałością na ściskanie i wysoką odpornością na działanie ognia, dzięki czemu pozwala na wznoszenie stabilnych i bezpiecznych ścian „ciepłego” domu.

Beton komórkowy = prostota wykonawcza
Łatwość i szybkość murowania przegród z bloczków z betonu komórkowego H+H to zaleta znajdująca bezpośrednie przełożenie w oszczędnościach wykonawczych. Elementy z betonu komórkowego mają wysoką tolerancję wymiarową - można je murować na cienką spoinę, dzięki której elementy w warstwie ustawia i poziomuje się znacznie szybciej niż w przypadku wykorzystania zapraw tradycyjnych. Lecz to nie koniec zalet szczególnie docenianych przez ekipy murarskie! Kolejną jest łatwość obróbki materiału – zarówno docięcie bloczków czy dostosowanie ich do niestandardowych kształtów, przy pracy z betonem komórkowym nie wymaga dużego nakładu siły i nie stanowi problemu.

Szeroka oferta produktowa
W Systemie Budowy H+H dostępne są nie tylko bloczki z betonu komórkowego, ale również inne elementy uzupełniające, np. kształtki U, które mogą służyć jako szalunek tracony czy belki nadprożowe, które stanowią gotowy prefabrykat i eliminują konieczność planowania przestojów wynikających z przerw technologicznych. To dodatkowe rozwiązania, których wykorzystanie warto przeanalizować w celu maksymalnego przyspieszenia etapu wznoszenia przegród.

Gęstość materiału – parametr definiujący właściwości
Analizując właściwości elementów murowych (w tym również elementów z betonu komórkowego) w szczególnym stopniu należy zwrócić uwagę na parametr gęstości. Beton komórkowy najwyższych klas gęstości będzie materiałem o największej wadze pojedynczych elementów, co jednocześnie ma wpływ na najlepszą izolacyjność akustyczną przegród powstałych z cięższych odmian, co wynika bezpośrednio z akustycznego prawa masy. Kolejną właściwością, która przy wzroście gęstości osiąga coraz wyższe wartości jest wytrzymałość na ściskanie. Jednakże te pozytywne wzrosty właściwości fizycznych są związane ze spadkiem izolacyjności termicznej przegród – cięższe odmiany wymagają większych ilości docieplenia. Na przeciwnym biegunie, znajdują się natomiast betony najlżejsze, najcieplejsze, charakteryzujące się najlepszą izolacyjnością cieplną lecz niższą wytrzymałością i niższą izolacyjnością akustyczną.

Mając świadomość zmiany parametrów w zależności od gęstości elementu należy dokonać wyboru odpowiedniego produktu kierując się właściwościami kluczowymi dla konkretnych inwestycji. Szeroka gama produktowa powoduje, że dobór odpowiedniego rozwiązania nie powinien być trudny.

 

Jakie są rodzaje ścian?
Produkcja betonu komórkowego. Jaką rolę pełni dodatek proszku aluminiowego?
Dlaczego wykorzystywanie połówkowych elementów silikatowych ma sens?
Silikatowe elementy elewacyjne