Biblioteka CAD - H+H Silikaty

 

 

  Ściany nośne    

Detal 1.1.

Oparcie dachu płaskiego na ścianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm

Detal 1.2. Zamocowanie stolarki okiennej w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm
Detal 1.3. Ściana zewnętrzna jednowarstwowa z ociepleniem i ściana piwnicy
Detal 1.4. Posadowienie - płyta fundamentowa
Detal 1.5. Posadowienie - fundament ławowy
Detal 1.6. Posadowienie - płyta fundamentowa (grunt o niskiej przepuszczalności)
Detal 1.7. Oparcie dachu na ścianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm
  Ściany szczelinowe    
Detal 2.1. Oparcie dachu na ścianie szczelinowej gr. 25 cm + 12 cm + 12 cm
Detal 2.2. Ściana szczelinowa  i ściana piwnicy
Detal 2.3. Zamocowanie stolarki okiennej w ścianie szczelinowej gr. 25 cm + 12 cm + 12 cm
  Ściany piwniczne    
Detal 3.1. Posadowienie na ławie fundamentowej H+H Silikat F25 gr. 50 cm
Detal 3.2. Posadowienie na płycie fundamentowej H+H Silikat F25 gr. 50 cm
  Dylatacje w ścianach    
Detal 4.1. Rzut dylatacji - ściana wewnętrzna gr. 12 cm + 4 cm + 12 cm, ściana zewnętrzna gr. 18 cm + 12 cm + 15 cm
Detal 4.2. Rzut dylatacji - ściana wewnętrzna gr. 18 cm + 4 cm + 18 cm, ściana zewnętrzna gr. 18 cm + 15 cm + 12 cm
  Oparcie stropów na ścianach    
Detal 5.1. Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej - strop kanałowy, kierunek prostopadły do kanałów płyty
Detal 5.2. Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej - strop gęstożebrowy gr. 24 cm, kierunek prostopadły do kierunku belek
Detal 5.3. Oparcie stropu na ścianie wewnętrznej - strop gęstożebrowy gr. 24 cm, kierunek prostopadły do kierunku belek