Biblioteka CAD - H+H Silikaty

 

 

  Ściany nośne    

Detal 1.1.

Oparcie dachu płaskiego na ścianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm

Detal 1.2. Zamocowanie stolarki okiennej w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm
Detal 1.3. Ściana zewnętrzna jednowarstwowa z ociepleniem i ściana piwnicy
Detal 1.4. Posadowienie - płyta fundamentowa
Detal 1.5. Posadowienie - fundament ławowy
Detal 1.6. Posadowienie - płyta fundamentowa (grunt o niskiej przepuszczalności)
Detal 1.7. Oparcie dachu na ścianie jednowarstwowej z ociepleniem gr. 18cm
  Ściany działowe i wypełniające    
Detal 1.8. Połączenia ścian oddzieleń przeciwpożarowych ze stropem zapewniające nieprzesuwność podparcia
Detal 1.9. Połączenia ścian oddzieleń przeciwpożarowych ze ścianami
Detal 1.10. Połączenie ściany działowej ze stropem
  Ściany szczelinowe    
Detal 2.1. Oparcie dachu na ścianie szczelinowej gr. 25 cm + 12 cm + 12 cm
Detal 2.2. Ściana szczelinowa  i ściana piwnicy
Detal 2.3. Zamocowanie stolarki okiennej w ścianie szczelinowej gr. 25 cm + 12 cm + 12 cm
  Ściany piwniczne    
Detal 3.1. Posadowienie na ławie fundamentowej H+H Silikat F25 gr. 50 cm
Detal 3.2. Posadowienie na płycie fundamentowej H+H Silikat F25 gr. 50 cm
  Dylatacje w ścianach    
Detal 4.1. Rzut dylatacji - ściana wewnętrzna gr. 12 cm + 4 cm + 12 cm, ściana zewnętrzna gr. 18 cm + 12 cm + 15 cm
Detal 4.2. Rzut dylatacji - ściana wewnętrzna gr. 18 cm + 4 cm + 18 cm, ściana zewnętrzna gr. 18 cm + 15 cm + 12 cm
  Oparcie stropów na ścianach    
Detal 5.1. Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej - strop kanałowy, kierunek prostopadły do kanałów płyty
Detal 5.2. Oparcie stropu na ścianie zewnętrznej - strop gęstożebrowy gr. 24 cm, kierunek prostopadły do kierunku belek
Detal 5.3. Oparcie stropu na ścianie wewnętrznej - strop gęstożebrowy gr. 24 cm, kierunek prostopadły do kierunku belek