zmiana WT

Zmiana WT 2021. Jak zachodzące od 2014 roku zaostrzanie przepisów wpłynęło na nowobudowane polskie budynki?
 

Zmiana Warunków Technicznych 2021 to kolejne, domykające już zaostrzenie stanowiące termiczny nowy standard w budownictwie mieszkaniowym. Od 2014 roku stopniowo zaostrzane były przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Jak wchodzące w życie zmiany wpłynęły na polskie budownictwo?

Trzy etapy zaostrzania przepisów
Unia Europejska prowadzi proekologiczną politykę, w związku z czym w 2010 roku przyjęto w Parlamencie Europejskim dyrektywę, która zawierała charakterystykę energooszczędnych budynków. Stopniowo w państwach członkowskich zaczęto wprowadzać coraz bardziej restrykcyjne przepisy, których założeniem było wdrażanie budownictwa o mniejszym zapotrzebowaniu na energię. Przepisy te znajdują odzwierciedlenie w powstawaniu bardziej przyjaznych ekologicznie i energooszczędnych domów.

Zmiany Warunków Technicznych, które rozpoczęły się w Polsce w 2014 roku są właśnie efektem dostosowywania polskich przepisów do przepisów unijnych. Przyjęto drogę stopniowej poprawy parametrów termicznych w obiektach. W 2014 roku po raz pierwszy zaostrzono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kolejna zmiana przepisów miała miejsce w 2017 roku, kończąca weszła w życie wraz z 1 stycznia 2021 roku.

W odniesieniu do przegród ściennych szczególnie istotna zmiana Warunków Technicznych dotyczy współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych. Jeszcze w grudniu 2013 roku współczynnik ten wynosił 0,30 W/(m2·K) ale już od 1 stycznia 2014 roku maksymalny współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych zmalał do wartości 0,25 W/(m2·K), od 1 stycznia 2017 do 0,23 W/(m2·K), natomiast 1 stycznia 2021 roku osiągnął pożądany poziom wynoszący 0,20 W/(m2·K).

Co zmieniło zaostrzenie Warunków Technicznych?
Dzięki kolejnym modyfikacjom w prawie domy jednorodzinne oraz inne obiekty potrzebują coraz mniej energii ze źródeł konwencjonalnych, a co najistotniejsze wymagają dostarczenia mniejszej ilości energii na potrzeby ogrzewania wnętrza. Nowopowstałe obiekty tracą mniej ciepła przez przegrody zewnętrzne. W prawdzie od roku 2013 wzrosły koszty związane z wznoszeniem przegród zewnętrznych - aby spełnić obowiązujące wytyczne przegroda musi być szersza (mocniej docieplona lub wzniesiona z elementów murowych o większej szerokości), jednak należy mieć świadomość, że wyższe koszty na etapie wykonawstwa szybko zostają wyrównane przez uzyskiwane oszczędności na etapie eksploatacji.

W Systemie Budowy H+H proponujemy rozwiązania z wykorzystaniem bloczków silikatowych lub elementów z betonu komórkowego, które nie tylko gwarantują spełnienie obowiązujących przepisów ale nawet spełnienie ich z dużym zapasem, tak aby powstające wnętrza były jeszcze lepiej chronione przez wychłodzeniem.

 

Jakie są rodzaje ścian?
Historia betonu komórkowego. Od patentu do dnia dzisiejszego.
Czy H+H Silikat A25 to odwrócony Silikat A18? Dlaczego takie myślenie jest zgubne i co różni te dwa produkty?
Ciepły dom, czyli dlaczego współczynnik lambda jest ważny?