ARCHIWUM DEKLARACJI - Zakład Lidzbark

 

1. H+H Silver Bloczek 2,0-400  
2. H+H Silver Bloczek 2,5-500  
3. H+H Silver Bloczek 3,0-600  
4. H+H Silver Bloczek 4,0-700  
5. H+H Silver Bloczek 5,0-800  
6. H+H Silver Płytka 3,0-600  
7. H+H Silver Płytka 4,0-700  
8. H+H Silver Nadproże TEMPO 3,0-600  
9. H+H Bronze Bloczek 2,5-500  
10. H+H Bronze Bloczek 3,0-600  
11. H+H Bronze Bloczek 4,0-700  
12. Certyfikat zakładu