Wiązanie elementów murowanych

Przy murowaniu wszystkich warstw należy bezwzględnie przestrzegać normowych zasad wykonywania konstrukcji murowych. Jedną z podstawowych jest stosowanie prawidłowych wiązań elementów murowych. Zgodnie z normą spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego. W  Systemie Budowy H+H to przesunięcie dla elementów silikatowych  wynosi minimum 88 mm (dla silikatów o wysokości 22 cm), natomiast dla elementów z betonu komórkowego 96 mm lub 100 mm (odpowiednio dla bloczków z betonu komórkowego o wysokości 24 lub 25 cm). Najkorzystniejsze ze względu na rozkład naprężeń czy też odporność na zarysowanie jest wiązanie w połowie długości elementów murowych. Każde miejsce w murze, gdzie nie jest zachowane prawidłowe wiązanie, jest osłabieniem muru. Im więcej tego rodzaju osłabień, tym mur jest mniej odporny na pękania i zarysowania w wyniku oddziaływań, które dla prawidłowo wykonanego muru nie są niebezpieczne.

Aby ułatwić wznoszenie muru z silikatowych elementów Systemu Budowy H+H, najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i stosować wraz z bloczkami podstawowymi (H+H Silikat N) również połówkowe (H+H Silikat 1/2N). W niektórych przypadkach konieczne jest przycinanie elementów murowych na budowie. Do cięcia bloczków można wykorzystać jeden z kilku sposobów. Najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pił stołowych przystosowanych do cięcia elementów murowych. Można stosować również gilotynę, szlifierkę kątową oraz młotek i przecinak, w przypadku elementów z betonu komórkowego sprawdza się także ręczna piła do cięcia bloczków lub mechaniczna piła typu „aligator”. Przy wmurowywaniu elementu przyciętego, zaprawę nanosi się również na gładką (po cięciu) powierzchnię czołową. Z tego powodu docinając bloczek należy przewidzieć, że jego długość powinna być krótsza o grubość spoiny. Jeżeli wykonanie prawidłowego wiązania w murze jest niemożliwe, należy spoiny wsporne zazbroić.


ściana konstrukcyjna grubości 25 cm z elementów silikatowych Systemu H+H(ścianę grubości 24 cm wykonuje się analogicznie z elementów N24)
 

ściana konstrukcyjna grubości 18 cm
 

ściana konstrukcyjna lub działowa grubości 12 cm

ściana z betonu komórkowego H+H - dowolne szerokości

Przerwy dylatacyjne
Pierwsza warstwa
Mur na cienką spoinę