Tynkowanie ścian murowanych z elementów silikatowych – zasady ogólne


Bloczki silikatowe są chętnie wykorzystywane do wznoszenia przegród - zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym i obiektach użyteczności publicznej. Ma to bezpośredni związek z właściwościami fizycznymi materiału. Silikat jest trwały, wytrzymały i odporny na działanie ognia oraz wykazuje dużą izolacyjność akustyczną i akumulacyjność cieplną. Ściany z elementów silikatowych to jednak nie tylko gwarancja otrzymania przegród o dobrych parametrach, to również rozwiązanie atrakcyjne estetycznie. Jakie są sposoby wykończenia ścian murowanych z elementów silikatowych?

Tynkowanie silikatów – co warto wiedzieć?

Silikat to materiał budowlany, który nie stwarza problemów przy wykańczaniu budynku. Bloczki silikatowe produkowane są z dużą dokładnością i przy odpowiednim wykonawstwie pozwalają wznosić gładkie i równe ściany. To dzięki przegrodom wysokiej jakości możliwe są różne sposoby wykończenia wnętrz. Ściany można zostawić surowe (modny industrialny efekt) lub można na nich zastosować tynk cienkowarstwowy (grubość do 5 mm) czy też tradycyjny (przeciętna dopuszczalna grubość od 15 mm na ściany zewnętrzne i 10 mm na ściany wewnętrzne). Polecane są zaprawy tynkarskie przeznaczone do stosowania na murach z silikatów. W zależności od producenta mogą być one nakładane ręcznie lub maszynowo, przy czym zawsze należy stosować się do konkretnych zaleceń opracowanych dla wybranej zaprawy. Do tynkowania przystępujemy po zakończeniu robót stanu surowego i osuszeniu budynku (z zachowaniem kilkumiesięcznej przerwy).

Przygotowanie ściany

Wszelkie zanieczyszczenia wpływają na przyczepność tynku i mogą powodować jego odbarwienia, dlatego bloczki silikatowe przed przystąpieniem do tynkowania muszą być czyste, a do tego równe i jednorodne. W tym celu należy oczyścić silikat strumieniem wody, usunąć nadmiar zaprawy murarskiej, uzupełnić ubytki oraz wypełnić spoiny w miejscu występowania szczelin. Wspomniane czynności są szczególnie istotne, jeżeli zdecydujemy się na tynk cienkowarstwowy, wymagający dokładniejszego przygotowania podłoża. Ponadto w zależności od warunków pogodowych i rodzaju zaprawy tynkarskiej, niezbędne może okazać się zwilżenie podłoża strumieniem wody lub jego zagruntowanie, czyli naniesienie na powierzchnię ścian warstwy specjalnego podkładu, celem ujednolicenia faktury podłoża czy zmniejszenia chłonności danej powierzchni. Każdorazowo warto stosować preparaty rekomendowane przez producenta konkretnej zaprawy.

Nakładanie tynku

Tynkowanie rozpoczynamy, gdy zaprawa użyta do wyrównywania przegrody całkowicie wyschnie. Jeżeli warunek ten jest spełniony i podłoże zostało odpowiednio przygotowane, na ścianę nakładamy równą i gładką warstwę zaprawy tynkarskiej – ręcznie lub maszynowo. Istotne są warunki, w jakich wysycha zaprawa – najistotniejsze to poziom nasłonecznienia i temperatura (silny wiatr, wysoka temperatura i duże nasłonecznienie mogą doprowadzić do wystąpienia zarysowań i przebarwień). Ponadto należy pamiętać o stosowaniu zbrojenia siatką wokół otworów w ścianach oraz pozostawieniu szczeliny w tynku w strefie połączenia ścian i sufitów w ścianach wypełniających.
Tynkowanie ścian murowanych z elementów silikatowych jest szybkie, wygodne i ekonomiczne. Przy zachowaniu należytej staranności i przestrzeganiu kilku podstawowych zasad można w prosty sposób uzyskać profesjonalne wykończenie przegród budowlanych.

 

 

Czy wybór betonu komórkowego przy budowie domu jest rozwiązaniem energooszczędnym?
Elementy murowe w ochronie przeciwpożarowej budynku
Murowanie z bloczków silikatowych - krok po kroku
Jakie budynki można wznosić z betonu komórkowego?