przygotowanie inwestycji

Świadomy wybór materiału ściennego - jakie parametry fizyczne przeanalizować, aby świadomie wybrać materiał?

Przy budowie domu inwestor zmuszony jest podjąć wiele istotnych decyzji, które mają wpływ na koszty budowy, tempo wykonania prac a nawet na późniejsze koszty eksploatacyjne. Jednym z wyborów, przed którymi staje inwestor jest dobór materiału ściennego. Jakie parametry fizyczne elementów murowych powinno się przeanalizować?

Najpopularniejsze materiały ścienne
Prace przy wznoszeniu przegród zewnętrznych i wewnętrznych mogą być prowadzone z wykorzystaniem materiałów ściennych różnego typu. Rynek daje inwestorom naprawdę wiele możliwości do wyboru. Warto natomiast poznać charakterystykę każdej grupy produktowej, by móc dokonać świadomego wyboru, ponieważ każdy z elementów definiują inne parametry fizyczne.

System Budowy H+H
Również produkty tworzące System Budowy H+H – silikaty oraz beton komórkowy znacząco różnią się między sobą cechami fizycznymi. Dlatego ich wybór powinien być podparty indywidualnymi preferencjami inwestora, tak aby odpowiadał jego potrzebom i był dostosowany do lokalizacji i przeznaczenia inwestycji. Co charakteryzuje elementy silikatowe? A jakie parametry ma beton komórkowy?

Elementy silikatowe – cisza i wytrzymałość
Elementy silikatowe to drobnowymiarowe elementy o dość wysokiej gęstości objętościowej. Konsekwencją wyższej gęstości jest duża masa elementu charakterystyczna dla produktów silikatowych, z której wynikają trzy najistotniejsze zalety produktu: wysoka izolacyjność akustyczna, wysoka wytrzymałość na ściskanie oraz bardzo duża akumulacyjność cieplna. Silikatowe domy to domy ciche i bezpieczne ale jednocześnie domy, w których należy zapewnić odpowiednią warstwę izolacji termicznej dla ścian zewnętrznych - same elementy silikatowe mają wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, którego wpływ na termikę przegrody niweluje warstwa izolacji. Natomiast energooszczędność materiału to jego wysoka akumulacyjność cieplna – raz nagrzana ściana długo oddaje ciepło zapewniając odpowiedni klimat w pomieszczeniach mieszkalnych.

Dlaczego warto wybrać beton komórkowy?
Podstawową zaletą, podkreślaną przy analizie wykorzystania bloczków z betonu komórkowego, są jego bardzo dobre parametry termoizolacyjne. Beton komórkowy dzięki swojej porowatej strukturze wewnętrznej jest bardzo dobrym izolatorem i charakteryzuje się niskimi wartościami współczynników przewodzenia ciepła – bloczki większych szerokości i najniższych klas gęstości pozwalają nawet na wznoszenie ścian jednowarstwowych spełniających obowiązujące i przyszłe wartości maksymalnego współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych. Co więcej jest to materiał charakteryzujący się wystarczającą izolacyjnością akustyczną, optymalnymi wartościami wytrzymałości na ściskanie i jest materiałem jednorodnym co oznacza, że ma takie same parametry (izolacyjność cieplną i akustyczną, wytrzymałość na ściskanie) w każdym kierunku. Bloczki z betonu komórkowego są lekkie, mają duże wymiary i wysoką dokładność wymiarową dzięki czemu ściany z betonu komórkowego można wznosić szybko i bezproblemowo.

Silikaty i beton komórkowy – cechy wspólne
Pomimo istniejących różnic dla elementów Systemu można wymienić także wspólne charakterystyki, są to: wysoka odporność ogniowa, odporność na korozję biologiczną i chemiczną oraz niska promieniotwórczość naturalna.

 

Przygotowanie inwestycji - co trzeba zaplanować, chcąc rozpocząć budowę?
Czy System Budowy H+H jest ekologiczny? - surowce, proces produkcji, recykling
Prowadzenie instalacji – wykonywanie bruzd i wnęk
Jakie budynki można wznosić z betonu komórkowego?