TERMO 480 mm

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego

Beton komórkowy jest jednym z materiałów przeznaczonych do wznoszenia konstrukcji murowych w systemie H+H. Jedną z cech charakterystycznych betonu komórkowego jest jego bardzo wysoka izolacyjność cieplna - można z niego wykonywać ściany jednowarstwowe spełniające wymagania maksymalnego współczynnika przenikania ciepła określonego w obowiązujących Warunkach Technicznych, nawet bez konieczności stosowania dodatkowego ocieplenia. Sprawdź, dlaczego do murowania ścian jednowarstwowych warto zastosować bloczki z betonu komórkowego z serii H+H TERMO lub SUPERTERMO?

Czym jest beton komórkowy?
Do wznoszenia konstrukcji murowych można wykorzystywać beton komórkowy, który powstaje z takich składników jak: piasek, woda, wapno, cement, gips i środek porotwórczy. W trakcie procesu produkcji betonu komórkowego w jego strukturze wewnętrznej powstają pory wypełnione powietrzem - świetnym izolatorem. To właśnie dzięki porowatej strukturze, w której powietrze zajmuje od 60 do 85 proc. całkowitej objętości, beton komórkowy tworzy ściany murowane o wysokiej izolacyjności termicznej.

Szczególne właściwości betonu H+H TERMO
Bloczki H+H TERMO (λ=0,095 W/(m·K)) oraz H+H SUPERTERMO (λ=0,085 W/(m·K)), to elementy z betonu komórkowego najniższych gęstości a więc charakteryzujące się najlepszymi parametrami cieplnymi. Elementy TERMO oraz SUPERTERMO o większych szerokościach umożliwiają wznoszenie ścian jednowarstwowych (bez dodatkowej warstwy izolacji termicznej) spełniających obecnie obowiązujące przepisy granicznego współczynnika przenikania ciepła (jak i zaostrzone przepisy granicznego współczynnika przenikania ciepła, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku tj. Ucmax = 0,20 W/(m2·K)). Materiał ten z powodzeniem można wykorzystywać do szybkiego wznoszenia najbardziej energooszczędnych ścian zewnętrznych, które nie wymagają zastosowania dodatkowej izolacji termicznej i ponoszenia kosztów związanych z jej wykonaniem, lub wymagają dodania warstwy izolacji termicznej niewielkiej grubości przynosząc tym samym znaczące oszczędności materiałowe .

Niska izolacyjność termiczna ścian to jeden z elementów wysokiej energooszczędności obiektu. Stosując elementy z betonu komórkowego H+H TERMO oraz H+H SUPERTERMO można znacząco zredukować koszty ogrzewania, a tym samym wpłynąć na wzrost oszczędności eksploatacyjnych.

 

Najszybsza budowa – murowanie z betonu komórkowego przy użyciu elementów o powiększonych wymiarach TEMPO
ak wybrać i kiedy zamówić materiały do budowy ścian?
Zbrojenie strefy podokiennej - jak i dlaczego należy je wykonywać?
Bloczki silikatowe H+H