transport

Odpowiednie zabezpieczenie transportu i jego wpływ na ewentualne uszkodzenia produktów

Podczas transportu różnych towarów na większe lub mniejsze odległości ważną rolę odgrywa zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń ładunków. Pozwala ono na ochronę przewożonych towarów przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem. Sprawdź, jak zabezpieczyć transport bloczków z betonu komórkowego czy silikatów.
Przewoźnik odpowiada za bezpieczny transport

Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie wyrobów (betonu komórkowego i silikatów z Systemu Budowy H+H) podczas transportu oraz ich ubezpieczenie spoczywa po stronie przewoźnika. Należy pamiętać, że na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę.
Ilość i wagę ładunku należy zawsze dopasować do nośności środka transportu. Załadunek odbywa się pod nadzorem kierowcy, który ma wpływ na rozmieszczenie ładunku na pojeździe. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie są czynnościami, które należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

Jak zabezpieczane są wyroby z betonu komórkowego?
Producent pakuje wyroby z betonu komórkowego na palety drewniane, a następnie zabezpiecza je foliowym kapturem. Na takiej palecie zawsze umieszczana jest etykieta z informacją o produkcie. Po zakończonym załadunku to kierowca powinien zadbać o ochronę towaru z użyciem pasów i narożników, tak, by nie miał on możliwości przemieszczania się po naczepie podczas transportu.

Jak zabezpieczane są wyroby z silikatów?
Silikatowe elementy murowe H+H pakowane są na palety drewniane, a następnie zabezpieczane folią termokurczliwą. Na folii (podobnie jak w przypadku betonu komórkowego) znajduje się etykieta z informacją o produkcie.

Palety, na których znajdują się wyroby, muszą być ściśle dostawione do siebie, a także powiązane pasami ze skrzynią ładunkową. Takie zabezpieczenie uniemożliwi ich przemieszczanie się podczas transportu, co mogłoby doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia materiału.

 

 

Czy wypełnienie spoiny pionowej ma jakiekolwiek znaczenie? Dlaczego silikaty akustyczne mają gładkie powierzchnie czołowe?
Prawidłowe i kolokwialne nazewnictwo bloczków z betonu komórkowego. Z jakimi nazwami można się spotkać, a jakie są poprawne?
Możliwe zastosowania płytek z betonu komórkowego
Jak dokładność wymiarowa elementów murowych ułatwia pracę ekipom murarskim?