Ochrona przed wilgocią

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów


Fundamenty są szczególnie narażone na niszczące działanie wilgoci, dlatego należy je we właściwy sposób zabezpieczyć. Niedokładności powstałe przy wykonywaniu hydroizolacji trudno naprawić na późniejszych etapach realizacji i funkcjonowania obiektu. Jak powinna być wykonana izolacja fundamentów?

Czym jest i jakie funkcje pełni hydroizolacja budynku?
Fundamenty spełniają istotną rolę konstrukcyjną – zbierają obciążenia z całego obiektu, a następnie przenoszą je na grunt. Muszą być solidne, wytrzymałe i trwałe. Aby to osiągnąć muszą być wykonane z odpowiednich materiałów, a także odpowiednio zaizolowane przeciwwilgociowo.

Hydroizolację (ochronę przeciwwilgociową) fundamentów można wykonać na różne sposoby. Główny podział wyróżnia izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną, jak również izolacje poziome i pionowe.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
Projektant obiektu powinien wskazać, czy potrzebne będzie wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej – lekkiej – czy izolacji przeciwwodnej – średniej lub ciężkiej. Rodzaj wymaganej hydroizolacji zależy od typu wykonywanych fundamentów, jak i od warunków wodno-gruntowych, jakie panują na działce.

Grunty niespoiste i przepuszczalne (do których należy piasek lub żwir), szybko chłoną wodę opadową. Wsiąka ona w nie, dlatego przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych fundamentów wystarczy zastosować w miejscu przeznaczonym na budowę domu lekką izolację. Znajduje ona zastosowanie także w przypadku mniej przepuszczalnych gruntów, ale w parze z drenażem przeznaczonym do odprowadzania wody poniżej poziomu fundamentów.

Zupełnie inne stanowisko zajmują fachowcy, jeśli chodzi o izolowanie fundamentów sadowionych na gruntach spoistych. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie izolacji przeciwwodnej, ponieważ istnieje realne ryzyko gromadzenia i zalegania wody w pobliżu fundamentów. Jeśli obiekt budowlany ma znaleźć się na gruncie takim jak np. glina czy też iły, to należy wykonać izolację przeciwwodną. Podobnie, jeśli budynek ma znaleźć się na poziomie niższym niż zwierciadło wody gruntowej lub pojawia się prawdopodobieństwo podnoszenia poziomu wody gruntowej, przez co okresowo może on znaleźć się powyżej poziomu podłogi na gruncie w pomieszczeniach piwnicznych.

Zaleca się wykorzystanie izolacji przeciwwodnych typu średniego, o wysokiej szczelności w przypadku posadowienia budynku na gruncie spoistym, gdzie woda opadowa odprowadzana jest nieodpowiednio, a okresowo pojawiają się spiętrzenia wody.

Na bardzo wilgotnych gruntach trzeba wykonać izolację fundamentów typu ciężkiego, która jest najszczelniejszym typem hydroizolacji.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wykorzystywane są trzy grupy materiałów (w przypadku izolacji typu średniego lub ciężkiego często wykorzystuje się kilka warstw materiału izolacyjnego):

  • Materiały bitumiczne powłokowe płynne i plastyczne – w tym asfalty z dodatkiem rozpuszczalników, wypełniaczy i plastyfikatorów, które stosuje się do gruntowania powierzchni zanim ułożone zostaną dalsze warstwy izolacji, albo do wykonania izolacji przeciwwilgociowych przy mało intensywnym działaniu wilgoci,
  • Materiały bitumiczne rolowe – papy, złożone z osnowy, która została nasycona bitumem, w tym papy izolacyjne, podkładowe, wierzchniego krycia, papy izolacyjne na tekturze  czy papy podkładowe,
  • Materiały z tworzyw sztucznych – w tym folie z polichlorku winylu, polietylenu o małej gęstości (LDPE) lub o dużej gęstości (HDPE) oraz membrany EPDM, które produkuje się z kauczuku syntetycznego, stosowane m.in. jako paroizolacje, czy izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Pionowa i pozioma izolacja fundamentów
Co więcej ze względu na rodzaj chronionych płaszczyzn wyróżniamy izolacje poziome oraz pionowe. Pionowa izolacja fundamentów, jak sama nazwa wskazuje, umieszczana jest na pionowych powierzchniach (np. pionowych powierzchniach ścian fundamentowych). Główną rolą pionowych izolacji jest przeciwdziałanie przedostawaniu się wilgoci gruntowej. Izolacja pozioma fundamentów stanowi zabezpieczenie poziomych płaszczyzn - chroni przed podciąganiem kapilarnym wody.

Aby obie izolacje – pionowa i pozioma – prawidłowo spełniały swoją funkcje muszą mieć zapewnioną ciągłość oraz odpowiednie połączenie , zapewniające kompleksową ochronę fundamentów budynku przed wnikaniem (i szkodliwym działaniem) wilgoci.

 

Ochrona przed wilgocią. Sposoby zabezpieczania elementów murowych narażonych na działanie wilgoci
Różne konstrukcje ścian zewnętrznych
Dźwięki w budynku. Jakie są różnice pomiędzy dźwiękami powietrznymi a uderzeniowymi?
Czy wypełnienie spoiny pionowej ma jakiekolwiek znaczenie? Dlaczego silikaty akustyczne mają gładkie powierzchnie czołowe?