Murowanie poniżej poziomu terenu rysunek

Murowanie ścian poniżej poziomu terenu – ściany piwnic i fundamentów

To czego nie widzimy od razu, może pełnić najistotniejsze funkcje. Tak jest w przypadku fundamentów wszystkich budynków mieszkalnych czy komercyjnych. To fundamenty zbierają obciążenia z całego obiektu przenosząc je na grunt i zapewniając stateczność. Ściany murowane poniżej poziomu terenu to jednak nie tylko fundamenty, ale również ściany piwnic. Jak należy prawidłowo wykonywać ściany usytuowane poniżej poziomu terenu?

Ściany fundamentowe i ściany piwnic
Podstawowym zadaniem, które muszą spełnić ściany fundamentowe jest przekazanie obciążeń zebranych z całej konstrukcji obiektu na fundament a następnie na grunt. Taka ich rola jasno wskazuje, że są to najbardziej obciążone ściany obiektu. Dlatego podstawową cechą, którą muszą charakteryzować się ściany fundamentowe jest wysoka wytrzymałość (muszą wykazywać wysoką odporność na ściskanie). Ze względu na trudne środowisko ekspozycji, do wznoszenia ścian fundamentowych lub ścian piwnic zaleca się stosować elementy nisko nasiąkliwe i mrozoodporne – elementy o wysokiej trwałości. Zgodnie ze sztuką budowlaną każdą ścianę znajdującą się poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć przed wnikaniem i degradującym działaniem wilgoci. Typ zastosowanej izolacji zależy od rodzaju i poziomu wody gruntowej. Przy wyborze systemu izolacji pionowej ścian piwnic i ścian fundamentowych należy zawsze stosować rozwiązania systemowe.

Zgodnie z wymaganiami w najniższej spoinie należy wykonać warstwę izolacji uniemożliwiającą przenikanie wilgoci z fundamentu do muru. Rodzaj zastosowanej izolacji poziomej i sposób jej wykonania powinien uwzględniać wszystkie możliwe oddziaływania poziome na mur. Spośród obciążeń poziomych zwykle największe znaczenie ma parcie gruntu. W przypadku występowania dużych obciążeń związanych z parciem gruntu mur można dodatkowo wzmocnić zbrojeniem poziomym (w zależności od rodzaju spoiny wspornej np. zbrojenie typu Murfor).  

Z jakich materiałów murować ściany fundamentowe i ściany piwnic?
W Systemie Budowy H+H podstawowym produktem polecanym do budowy ścian poniżej poziomu terenu jest specjalnie przeznaczony do tego zastosowania bloczek silikatowy H+H Silikat F25. Jest to element o wysokiej wytrzymałości i szerokości 25 cm. Jego tolerancja wymiarowa umożliwia łączenie na spoinę cienkowarstwową. Ściany piwnic i fundamentów należy murować z wypełnieniem spoiny pionowej (dlatego element F25 posiada gładkie powierzchnie czołowe). Ściany te należy ze sobą łączyć za pomocą przewiązania murarskiego (niedopuszczalne jest stosowanie łączników).

Podziemne ściany budynku mogą być również wykonywane z bloczków z betonu komórkowego. W Systemie Budowy H+H elementy z betonu komórkowego mają gęstości od 300 do 700 kg/m3. Ściany piwnic i fundamentów powinny być wznoszone z elementów o gęstości minimum 600 kg/m3 (najlepiej z bloczków gładkich, które ułatwiają prawidłowe wypełnienie spoin pionowych) i z uwzględnieniem wszystkich wyżej wymienionych wytycznych wykonywania ścian poniżej poziomu terenu.

 

Prowadzenie instalacji – wykonywanie bruzd i wnęk
Najszybsza budowa – murowanie z betonu komórkowego przy użyciu elementów o powiększonych wymiarach TEMPO
Czy projekt budowlany przewiduje, z jakiego materiału powinny powstać ściany?
Murowanie z bloczków silikatowych – krok po kroku