Mur na zaprawę tradycyjną

Mur w Systemie Budowy H+H  na zaprawie tradycyjnej wykonuje się zgodnie z ogólnie znanymi zasadami.

Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża zapewniając w ten sposób szczelność konstrukcji murowej. Ważne jest używanie zapraw dostosowanych do właściwości elementów murowych. Dobranie odpowiednich zapraw ma szczególne znaczenie w przypadku ścian z warstwą elewacyjną z cegieł silikatowych.

Stosując zaprawy tradycyjne należy korzystać z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie jest składnikiem nadającym urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy układaniu zaprawy na szybko chłonących wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność i wpływa na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy.

Czas zużycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia.

W okresach występowania wysokich temperatur (powyżej 25 °C) zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny.

Przy wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne zarówno wykonanego muru jak i bloczków należy zwilżyć wodą. Wykonany mur należy przykryć folią, aby opóźnić proces jego wysychanie.

Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narażona na ciągłe oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczać 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 25 °C zaprawę cementową należy zużyć bezzwłocznie.

Prawidłowe i nieprawidłowe układanie bloczków z piórem
i wpustem w murze z niewypełnionymi spoinami pionowymi

Nieprawidłowy kierunek ustawiania bloczka powodujący gromadzenie się zaprawy
w spoinie pionowej i uniemożliwiający poprawne dosunięcie do siebie kolejnych

 


2 mm - maksymalna szerokość spoiny niewypełnionej zaprawą przy łączeniu bloków
z powierzchniami profilowanymi (pióro i wpust). Szersze spoiny należy wypełnić zaprawą.

Zbrojenie muru
Łączenie ścian z silikatów
Wiązanie elementów murowanych