Łączenie ścian z silikatów

Warstwa konstrukcyjna ściany zewnętrznej 25 cm (24 cm) oraz ściana wewnętrzna 25 cm (24 cm)

Pierwsze warstwy obu ścian należy wykonać z bloków podstawowych H+H Silikat N25 lub NP25 (N24/NP24). Miejsce połączenia powinno być tak zaprojektowane, aby oś ściany poprzecznej (dochodzącej) znajdowała się w spoinie ściany podłużnej (zewnętrznej). Warstwę należy zacząć murować w ścianie podłużnej.

W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi ściany poprzecznej ustawia się H+H Silikat 1/2NP25 (1/2NP24) i kolejno bloki podstawowe N25 lub NP25 (N24/NP24).

Warstwę trzecią, piątą itd muruje się, podobnie jak pierwszą, wyłącznie z bloków podstawowych N25 lub NP25 (N24/NP24).

Należy pamiętać o kontrolowaniu położenia i pozycjonowaniu bloków używając poziomicy i młotka gumowego.

Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) - chyba że w projekcie zostało to wyraźnie inaczej zalecone. Ma to bardzo duże znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania budynku, ale również może być bardzo istotne dla ochrony ogniowej i ochrony przed hałasem.

 

Narożnik ściany grubości 25 cm Skrzyżowanie dwóch ścian grubości 25 cm
 
Połączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej grubości 25 cm.
Rozwiązanie polecane ze względu na podwyższone parametry izolacyjności akustycznej
 

 

Warstwa konstrukcyjna ściany zewnętrznej 18 cm oraz ściana wewnętrzna 25 cm (24 cm)

Pierwszą warstwę obu ścian należy wykonać z bloków podstawowych H+H Silikat N18 (NP18) i H+H Silikat N25 (NP25). Miejsce połączenia powinno być tak zaprojektowane, aby oś ściany poprzecznej (dochodzącej) z N25 (NP25) znajdowała się w spoinie ściany podłużnej z N18 (NP18).

W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi ściany poprzecznej ustawia się H+H Silikat N6,5 (lub element docięty do odpowiedniego wymiaru – z szerokością dochodzącą maksymalnie do 9 cm) i kolejno bloki podstawowe N25 (NP25). Warstwę trzecią, piątą itd (podobnie jak pierwszą) muruje się wyłącznie z bloków podstawowych N18 (NP18) i N25 (NP25).

Należy pamiętać o kontrolowaniu położenia i pozycjonowaniu bloków używając poziomicy i młotka gumowego.

 

Połączenie ściany zewnętrznej grubości 18 cm i wewnętrznej grubości 25 cm. Narożnik ściany grubości 18 cm
Elementy zaznaczone X - docinane na budowie.
 

Zakończenie ściany przy otworze (dla elementów silikatowych o długości 250 mm i wysokości 220 mm)

Zaleca się aby docięte fragmenty bloczków silikatowych układane przy otworze lub przy zakończeniach ściany nie były krótsze niż 88 mm.

Maksymalne docięcie bloczków silikatowych

Wiązanie elementów murowanych
Przerwy dylatacyjne
Pierwsza warstwa