Jakie zalety użytkowe w budownictwie mają silikaty?

Wśród materiałów budowlanych wyróżnia się wiele produktów pozwalających na wznoszenie konstrukcji różnego typu, w tym m.in. ścian wewnętrznych wydzielających - działowych. Takie ściany mogą z powodzeniem być wznoszone z bloczków silikatowych. Czym są silikaty i jakie mają cechy użytkowe?

Jak powstają wyroby silikatowe?
Podstawowe składniki wykorzystywane do produkcji silikatów to wapno, piasek i woda. Z takich składników powstają w procesie formowania masy wyroby silikatowe. W produkcji wykorzystywane są specjalne prasy. Po sprasowaniu masy poddawana jest ona autoklawizacji w atmosferze pary wodnej pod wysokim ciśnieniem, a później dojrzewaniu. Dzięki dokładnemu sprasowaniu cząsteczek materiału i wiążącym właściwościom, jakie ma wapno, uzyskuje się wyrób o zwartej strukturze i wysokiej wytrzymałości.

Na współczesnym rynku budowalnym występują elementy silikatowe różnego rodzaju. Mogą to być bloczki czy też cegły silikatowe, produkty o podwyższonej izolacyjności akustycznej, a także elementy elewacyjne czy uzupełniające. W Systemie H+H ze względu na rodzaj powierzchni czołowej elementu wyróżnia się bloczki silikatowe profilowane na pióro i wpust, bloczki silikatowe profilowane na pióro i wpust wyposażone dodatkowo w podchwyt montażowy, bloczki silikatowe gładkie wymagające wypełnienia spoiny pionowej. Ponadto w ofercie występują bloczki silikatowe w wersji drążonej i w wersji pełnej a także specjalny element przeznaczony do wznoszenia ścian piwnic i fundamentów.

Dlaczego warto zdecydować się na silikaty?
Elementy silikatowe charakteryzują się najwyższymi klasami wytrzymałości na ściskanie, wśród materiałów budowlanych przeznaczonych do wznoszenia ścian murowanych. To właśnie dzięki wysokiej wytrzymałości możliwe jest budowanie cieńszych ścian a tym samym uzyskiwanie większych powierzchni pomieszczeń. Bloczki silikatowe charakteryzują się wysoką dokładnością wymiarową, dlatego możliwe jest murowanie z nich ścian z wykorzystaniem cienkiej spoiny. Co więcej ściany takie będą się odznaczać wysoką odpornością ogniową i izolacyjnością akustyczną, niską nasiąkliwością i wysoką mrozoodpornością.

 

Jaką zaprawę klejową wybrać do betonu komórkowego?
Akumulacyjność cieplna ścian a bezwładność termiczna budynku – jak są ze sobą powiązane?
Bloczki silikatowe H+H
Beton komórkowy H+H