Rodzaje ścian
Jakie są rodzaje ścian?

Osoby, nie zajmujące się zawodowo lub hobbistycznie budownictwem, często dzielą ściany w budynku jednorodzinnym czy innym obiekcie budowlanym na dwie podstawowe grupy – ściany zewnętrzne i ściany wewnętrzne. Taki podział jest jak najbardziej prawidłowy, jednak w każdej z tych kategorii można wymienić bardziej szczegółowy podział przegród. Sprawdźmy, jaki?

Ściany nośne i nienośne
Poza podziałem wynikającym z lokalizacji danej przegrody drugim najistotniejszym jest podział wynikający z funkcji konstrukcyjnej ściany. W budynku ze ścianami murowanymi najważniejszą rolę dla jego trwałości i stabilności odgrywają ściany nośne, nazywane również konstrukcyjnymi. Są to ściany zewnętrzne oraz przenosząca obciążenia z dachu i wyższych kondygnacji część ścian wewnętrznych. Przy użyciu materiałów z Systemu Budowy H+H można wznosić ściany zewnętrzne nośne o różnym układzie warstw. Może to być zarówno ściana jednowarstwowa jak i dwu- lub trójwarstwowa. Przy każdym z tych układów warstw System oferuje rozwiązania spełniające wymagania granicznego współczynnika przenikania ciepła, który od początku 2021 roku nie powinien być wyższy niż 0,20 W/(m2·K).

U podstawy domu mogą występować w budynkach niepodpiwniczonych ściany fundamentowe, a w budynkach z piwnicą – ściany piwniczne.

Pomiędzy dwoma połaciami dachu dwuspadowego występuje ściana szczytowa, o trójkątnym kształcie. Jest to dość wymagająca konstrukcja, często wzmacniana elementami żelbetowymi, tak aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami i zapewnić odpowiednie przejęcie ciężaru dachu i obciążeń dachowych oraz właściwą redystrybucję obciążeń na położone poniżej elementy konstrukcyjne budynku. W domach z bardziej stromymi dachami często pojawiają się ścianki kolankowe, murowane na wieńcu ostatniej kondygnacji, pozwalające na zwiększenie powierzchni użytkowej domu, dzięki wygospodarowaniu poddasza użytkowego.

Jeśli następuje taka potrzeba, to nośne ściany w domach jednorodzinnych (oraz innych obiektach) mogą spełniać warunki potrzebne do uznania ich za ściany ogniowe. Tego typu przegrody również mogą być wznoszone z elementów silikatowych lub z bloczków z betonu komórkowego H+H. Ze względu na klasę reakcji na ogień obydwa materiały są niepalne i znajdują się w najbezpieczniejszej klasie reakcji na ogień - A1. Również w klasyfikacji odporności ogniowej przegrody wykonane z silikatów oraz betonu komórkowego wykazują bardzo wysokie kryteria czasowe zachowywania: nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej.

Rodzaje ścian nienośnych
Wewnątrz domu znajdują się ściany wewnętrzne o funkcji wyłącznie oddzielającej, które nie przenoszą żadnych obciążeń poza ciężarem własnym, są to ściany działowe. Ze względu na to że nie są one elementem konstrukcji można je zlokalizować niemalże w dowolnym miejscu. Ściany działowe mają dwie podstawowe funkcje - powinny skutecznie oddzielać od siebie kolejne pomieszczenia i w odpowiednim stopniu izolować poszczególne pomieszczenia od hałasu generowanego wewnątrz gospodarstwa domowego. Jeśli zależy nam na jak największym wyciszeniu pomieszczeń, to wśród elementów silikatowych H+H o podwyższonej izolacyjności akustycznej znajdują się również elementy przeznaczone do wznoszenia ścian działowych oznaczone jako H+H Silikat A12. Wzniesiona z nich ściana akustyczna to najlepsza gwarancja ciszy i spokoju.

Innym rozwiązaniem jest tworzenie ścianek działowych rozporowych. Wykonuje się je szybko, bez konieczności dokonywania poważnych remontów czy ingerencji w stropy obiektu. Mogą być zainstalowane na stałe lub czasowo. Jednak nie są to solidne, masywne przegrody i nie zapewniają należytej ochrony przed hałasem. Dlatego w odróżnieniu od przegród murowanych tego typu ścianki powinny służyć raczej wydzieleniu części przestrzeni w obrębie jednego pomieszczenia niż być typowymi ścianami działowymi dzielącymi powierzchnię mieszkania na pomieszczenia o odrębnych funkcjach.

 

Jakie są właściwości betonu komórkowego?
Historia betonu komórkowego. Od patentu do dnia dzisiejszego
Czy H+H Silikat A25 to odwrócony Silikat A18? Dlaczego takie myślenie jest zgubne i co różni te dwa produkty?
Jak ściany pozwalają oszczędzać? - czyli wybór materiału podyktowany nie tylko kosztem początkowym