nierownosci

Jakie niedoskonałości wykonania prac murarskich można korygować zaprawą?


Prace murarskie wymagają zachowania precyzji, by poszczególne warstwy materiałów murowych były dobrze wypoziomowane, tak aby tworzyły jakościową, gładką powierzchnię stawianej przegrody. Jednak zdarza się z różnych powodów np. z powodu drobnych błędów wykonawczych, że powstają pewne niedoskonałości. W przypadku murowania z wykorzystaniem bloczków z betonu komórkowego lub elementów silikatowych niektóre niedoskonałości można skorygować używając zaprawy cienkowarstwowej. Kiedy jest to możliwe?

Zbyt szeroka szczelina
Nieprawidłowe położenie względem siebie w poziomie dwóch bloczków może spowodować powstanie zbyt szerokiej szczeliny w miejscu spoiny pionowej. Zbyt szeroka szczelina pomiędzy elementami murowymi pojawia się często w wyniku niewłaściwego dosunięcia elementów w warstwie czy też nagromadzenia się zaprawy w spoinie pionowej, w związku z niepoprawnym układaniem kolejnych elementów – są one w takim przypadku dosuwane od boku, a nie układane od góry (co jest kierunkiem właściwym).

Pojedynczo występującą szczelinę pomiędzy elementami murowymi można wypełnić zaprawą murarską, której nadmiar jest następnie usuwany z powierzchni muru. Do uzupełniania szczelin najwygodniej użyć szpachelki malarskiej.

Przystępując do korygowania tej niedoskonałości należy zwrócić uwagę aby występująca szczelina nie była zbyt duża - w takiej sytuacji nie ma możliwości skorygowania jej zaprawą (takie działanie mogłoby osłabić parametry ściany, szczególnie jeśli podobnych miejsc w przegrodzie jest kilka). W takiej sytuacji konieczne jest ponowne, już prawidłowe ustawienie bloczka.


Ubytek w murze
Pojedynczy ubytek w murze to przykład kolejnej niedoskonałości, do której może dojść przy wykonywaniu prac murarskich lub który może pojawić się na elemencie murowym. Mniejsze ubytki daje się uzupełnić za pomocą zaprawy „przyklejając” ukruszony fragment bloczka. Wkleja się go przy użyciu zaprawy do cienkich spoin, a następnie usuwa się nadmiar zaprawy z powierzchni elementu.

Natomiast, jeśli ubytki są drobne i małe, można je z powodzeniem wypełnić zaprawą do cienkich spoin – nie ma konieczności doklejania bardzo drobnych fragmentów elementu murowego.
Małe, punktowe niedoskonałości powstające przy realizacji prac murarskich mogą zdarzyć się zawsze, nawet przy ostrożnym obchodzeniu się z materiałem murowym. Na szczęście wiele z takich niewielkich uszczerbków można naprawić z użyciem zaprawy, w ten sposób można ograniczyć do minimum ilość odpadów pojawiających się podczas prowadzenia prac murarskich.

Jednakże należy mieć świadomość, że liczba korygowanych w murze niedoskonałości nie powinna być zbyt duża, by nie doprowadziły one do osłabienia parametrów przegrody. Mała liczba uzupełnionych szczelin nie jest problemem, ale zbyt dużo niedoskonałości oraz korygowanie znacznej ilości błędów wykonawczych w opisany sposób to działania niedopuszczalne. W skrajnym przypadku ściana taka może wymagać nawet rozbiórki i wymurowania od nowa.
 

Łączniki metalowe do konstrukcji murowych. Rodzaje i przeznaczenie.
Cele zrównoważonego rozwoju. Co oznaczają dla budownictwa?
Produkcja silikatów. Jak przebiega i jakie jest znaczenie poszczególnych etapów?
Czy należy zbroić nadproża nad otworami drzwiowymi?