H+H Polska Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 6
03-046 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000231550

NIP: PL5262851983

Regon: 140101184

Wysokość kapitału zakładowego 50 051 000,00 PLN

 

Ogłoszenia dla wspólników

 

Data 

 

Dokument 

 

Pobierz