ekologia

Czy System Budowy H+H jest ekologiczny? - surowce, proces produkcji, recykling

Przy wznoszeniu domów jednorodzinnych i innych obiektów budowlanych inwestorzy coraz więcej uwagi poświęcają oddziaływaniu inwestycji na środowisko naturalne. Nasze bloczki silikatowe oraz elementy z betonu komórkowego dostępne w Systemie H+H spełniają wymagania stawiane przez rynek ekologicznym materiałom murowym.

Surowce niezbędne przy produkcji
Elementy Systemu Budowy H+H są produkowane z naturalnych surowców, nie mających wpływu na zdrowie człowieka. Bloczki silikatowe produkowane są z piasku, wapna i wody. Bloczki z betonu komórkowego, prócz podanych ingredientów, są dodatkowo wzbogacone o cement, gips i środek porotwórczy. Wszystkie elementy Systemu H+H są w pełni ekologiczne, co oznacza, że nie emitują szkodliwych związków i są odporne na korozję chemiczną i biologiczną. Pod względem promieniotwórczości naturalnej są ponadto zaliczane do jednych z najbezpieczniejszych materiałów budowlanych dostępnych aktualnie na rynku.

W procesie produkcji silikatów i betonu komórkowego stosowany jest cykl zamknięty, z wykorzystaniem pary wodnej i niskich nakładów energii. Dlatego również ich proces produkcji może być uznany za ekologiczny i zrównoważony.

Recykling odpadów poprodukcyjnych
Powstające nadmiary produkcyjne w procesie wytwarzania silikatów i betonu nadają się do recyklingu. Mogą być ponownie wykorzystane w kolejnym cyklu produkcyjnym, będąc w pełni wartościowym surowcem.

Natomiast po rozbiórce obiektów budowlanych wzniesionych z betonu komórkowego czy też silikatów, bloczki mogą zostać poddane procesom recyklingowym polegającym na ich zmieleniu. Resztki materiałowe powstałe w ten sposób mogą być ponownie wykorzystane w procesie produkcji nowych elementów murowych. Natomiast pozostawione na gruncie jako gruz nie doprowadzą do skażenia, nie stanowiąc tym samym żadnego niebezpieczeństwa dla środowiska.

 

Promieniotwórczość naturalna - czym jest, ile wynosi f1 i f2 dla elementów Systemu Budowy H+H
Zbrojenie strefy podokiennej - jak i dlaczego należy je wykonywać?
Ciepły dom, czyli dlaczego współczynnik lambda jest ważny?
Murowanie z bloczków silikatowych – krok po kroku