Czy projekt budowlany przewiduje, z jakiego materiału powinny powstać ściany?

Wszystkie wytyczne dotyczące formy i elementów składowych projektu budowlanego reguluje ustawa Prawo budowlane. Czy w projekcie określone powinny być materiały budowlane, z jakich mają powstać m.in. ściany?

Wytyczne dotyczące projektu budowlanego
Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane projekt budowlany powinien uwzględniać:

  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie.
  • Projekt architektoniczno-budowlany, który określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, wraz z charakterystyką energetyczną i ekologiczną oraz proponowanymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi.
  • Informacje o obszarze oddziaływania obiektu.

W projekcie budowlanym drogi krajowej lub wojewódzkiej, w zależności od zaistniałych potrzeb, należy zawrzeć oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z tą drogą, wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Wskazanie materiałów budowlanych na ściany
Gotowy projekt domu czy innego obiektu budowlanego w swoim szczegółowym opisie technicznym powinien zawierać część dotyczącą materiałów budowlanych, z których powstanie dom. Uwzględnić trzeba między innymi materiały przeznaczone do wznoszenia ścian, np. z systemu H+H – w którego skład wchodzi szeroka gama produktów z betonu komórkowego oraz elementów silikatowych.

Jeśli w trakcie prac inwestor będzie chciał dokonać zmiany materiałów do budowy domu, taka operacja będzie wymagała konsultacji z kierownikiem budowy, a niekiedy także z architektem czy konstruktorem. Opinia osób odpowiedzialnych za inwestycję jest potrzebna, ponieważ wszelkie odstępstwa od pierwotnego planu mogą za sobą pociągać konieczność wykonania szczegółowych obliczeń dotyczących wytrzymałości przyszłej konstrukcji i innych istotnych dla niej parametrów, jak np. izolacyjności akustycznej i termicznej. Inwestor ma dowolność w wyborze materiałów budowlanych, ale to architekt, konstruktor lub kierownik budowy muszą wypowiedzieć się, czy jedna zmiana nie będzie rzutowała na kolejne modyfikacje w konstrukcji budynku.

Jak wybrać i kiedy zamówić materiały do budowy ścian?
Zbrojenie strefy podokiennej - jak i dlaczego należy je wykonywać?
Z jakich materiałów korzystać podczas budowania domu, aby uzyskać jak najlepsze właściwości cieplne?
Którego miesiąca rozpocząć budowę domu?