Beton komórkowy i jego rola w ochronie przeciwpożarowej budynku


Budowa domu wymaga podjęcia wielu ważnych decyzji dotyczących zarówno projektu obiektu, jak i  wyboru odpowiednich materiałów. Materiał konstrukcyjny użyty do wznoszenia ścian musi być niepalny, a więc odporny na działanie ognia i wysokiej temperatury. Nie może również pod ich wpływem wydzielać żadnych szkodliwych substancji. Bezpieczeństwo pożarowe, to jedno z wymagań podstawowych stawianych budynkom. Obiekty muszą być budowane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Klasyfikacja odporności ogniowej

Budując dom, budynek wielorodzinny lub obiekt mieszkalno-usługowy, należy mieć świadomość, że poszczególne elementy konstrukcyjne muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania w zakresie odporności ogniowej.
Zgodnie z przepisami obiekty budowlane powinny być zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia pożaru przez określony czas zachowana była nośność konstrukcji oraz w jak największym stopniu ograniczona została możliwość rozprzestrzeniania się ognia zarówno w obiekcie, jak i na sąsiednie zabudowania. Co więcej bezwzględnie musi być zapewnione bezpieczeństwo ewakuacji mieszkańców lub użytkowników obiektu jak i bezpieczeństwo ekip ratunkowych. Podstawowe wymagania dla konstrukcji murowych opisywane są za pomocą klasyfikacji odporności ogniowej, którą tworzą trzy kryteria: nośności (R), szczelności (E) i izolacyjności (I) ogniowej.

Beton komórkowy niepalnym materiałem budowlanym

Beton komórkowy, ze względu na bardzo dobre parametry techniczne, wysoką izolacyjność cieplną oraz łatwość obróbki, jest bardzo często wybieranym materiałem ściennym. Jest to materiał niepalny o najwyższej klasie reakcji na ogień - A1, która oznacza, że elementy murowe z betonu komórkowego nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania się ognia, nie zapalają się, nawet w warunkach rozwiniętego pożaru, co ma istotne znaczenie podczas ewakuacji osób czy działań podejmowanych przez ekipy ratunkowe.

Poszukując materiałów ściennych, warto zwrócić uwagę na elementy z betonu komórkowego, który jest nie tylko funkcjonalny, trwały i energooszczędny ale również w pełni bezpieczny w zakresie odporności ogniowej.

 

Murowanie z bloczków silikatowych - krok po kroku
Jakie budynki można wznosić z betonu komórkowego?
Kształtki U z betonu komórkowego - zalety i zastosowanie
Jak przyspieszyć budowę domu jednorodzinnego?