Nagroda Kreator - news

23. November 2020

news

H+H z tytułem Kreator Budownictwa 2020


Firma H+H Polska po raz kolejny udowodniła, że partnerska współpraca jest fundamentem dobrych relacji – zarówno z kontrahentami, jak i z lokalną społecznością. Wyrazem uznania dla spójnej strategii działań, wyrażonej hasłem „Partner w budowaniu ścian”, jest przyznanie firmie oraz Prezesowi Zarządu wyróżnienia KREATOR BUDOWNICTWA ROKU 2020. Wideokonferencja na żywo z udziałem gości i laureatów była transmitowana na żywo 19 listopada 2020 r.

KREATOR BUDOWNICTWA ROKU to prestiżowy projekt, realizowany przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Celem inicjatywy jest wyróżnienie firm, które przyczyniają się do rozwoju polskiego budownictwa oraz poprawy kondycji krajowej gospodarki. Tegoroczna, 10 edycja wydarzenia była szczególna – ze względu na sytuację epidemiczną wzięto pod uwagę nie tylko innowacyjność, ale też społeczne zaangażowanie i całościową strategię biznesową firm z branży budowlanej.

Nagrodę odebrał Piotr Dauksza, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Grupy Kapitałowej H+H Polska. W trakcie wystąpienia laureat podkreślił zrozumienie dla wyzwań, z jakimi mierzy się cała branża budowlana. Od początku istnienia w Polsce, od 2006 roku, firma dba o to, by być zaufanym partnerem w budowaniu ścian. Podstawą strategii firmy jest partnerska współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego w oparciu o wartości fundamentalne. Są nimi: profesjonalizm, wiarygodność i niezawodność, jakość oraz koncentracja na kliencie. Firma H+H Polska dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku – w zakładach produkcyjnych wdrożono liczne inwestycje oraz skoncentrowano się na restrykcyjnej kontroli jakości, usprawnieniu obsługi transakcji i fachowym doradztwie.  W 2018 r. oferta została poszerzona i obecnie jest duoproduktowa – obejmuje beton komórkowy i silikaty.

Prezes Zarządu H+H Polska podkreślił fakt, że bardzo istotną rolę odgrywa również wspieranie lokalnej społeczności – zwłaszcza w czasach pandemii. W tym trudnym okresie firma aktywnie włączyła się w walkę z koronawirusem, dofinansowując cztery szpitale, zlokalizowane w pobliżu zakładów produkcyjnych H+H Polska.

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy pozostałym laureatom.