H+H dBlok

Informujemy, że z dniem 14.05.2018 zawieszamy na czas nieokreślony produkcję i ofertowanie produktu H+H dBlok (H+H Silver bloczek 5,0-800). Decyzja została podyktowana zmianami procesowymi produkcji oraz surowców wpływającymi na rentowność produkcji asortymentu nietypowego.

H+H dBlok jest idealnym rozwiązaniem dla przegrody łączącej wysoką izolacyjność akustyczną z dobrą izolacyjnością termiczną.

Bloczek H+H dBlok to produkt z betonu komórkowego o podwyższonej gęstości, przeznaczony do ścian tworzących przegrody charakteryzujące się dużą izolacyjnością akustyczną.

 

ZALETY

 
  • wysoka izolacyjnoś ć akustyczna - RA1 = 52 dB (dla ściany o szerokości 240 mm);
  • dobra izolacyjność termiczna - λ10,dry,S2 = 0,205 W/(m·K) - Uc = 0,75 W/(m2·K) (dla ściany o szerokości 240 mm);
  • duża wytrzymałość na ściskanie;
  • niska masa 1m2 muru - 215 kg/m2 (dla ściany o szerokości 240 mm);
  • łatwa obróbka i montaż.

 

 ZASTOSOWANIE

  • ściany wewnętrzne.
  • ściany wewnętrzne międzylokalowe
  • ściany zewnętrzne;
  • ściany osłonowe.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Ściany wewnętrzne

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy przy Δti ≥ 8⁰C muszą spełniać warunek dotyczący współczynnika przewodzenia ciepła UC(max) ≤ 1,0 W/(m2·K)

Stąd ściany oddzielające mieszkania od klatek schodowych i korytarzy podlegają dwóm wymaganiom:

- akustycznemu         R'A1 ≥ 50 dB

- termicznemu           UC(max) ≤ 1,0 W/(m2·K)

 

Bloczki H+H dBlok o szerokości 240 mm spełniają wymogi dla ścian oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy:

•    Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej dla ścian wewnętrznych    RA1 = 52 dB

•    Współczynnik przenikania ciepła                     UC = 0,75 W/(m2·K)

 

Ściany zewnętrzne

Bloczki H+H dBlok są dobrym rozwiązaniem na ściany zewnętrzne, np. w budownictwie mieszkalnym, wielorodzinnym.

Już bloczek H+H dBlok o szerokości 180 mm spełnia wymaga normowe dotyczące ścian zewnętrznych, nawet dla budynków zlokalizowanych w pobliżu lotnisk czy tras szybkiego ruchu. Jednocześnie cienka ściana zewnętrzna daje możliwość uzyskania dodatkowych powierzchni użytkowych mieszkań.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Wiele osób na świecie cierpi z powodu nadmiernego hałasu. Hałas może powodować wzrost napięcia nerwowego, kłopoty z koncentracją, produktywnością, utrudnia komunikację oraz proces uczenia się, a także pogarsza ogólny stan zdrowia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO, uszkodzenie słuchu wywołane nadmiernym hałasem jest najbardziej powszechnym i nieodwracalnym zagrożeniem w środowisku pracy. Szacuje się, iż około 120 milionów ludzi cierpi na problemy związane z całkowitą lub częściową utratą słuchu.

Kluczowym sposobem ograniczenia negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka jest zapewnienie przegrodom projektowanych i wznoszonych budynków, odpowiedniej izolacyjności akustycznej.

Informacje o produkcie

Pliki do pobrania

H+H Bloczki
H+H TERMO i SUPERTERMO
H+H Belki nadprożowe - zbrojone
H+H Cienkowarstwowe zaprawy klejące
H+H Panel TEMPO
H+H PŁYTKI
H+H Pakiet easy
H+H Nadproża TEMPO N - niezbrojne
H+H Kształtki U
H+H Silikaty