Zakład Warszawa - Dokumenty do pobrania w formie plików PDF

 

Certyfikat       Instrukcja stosowania wyrobu   Deklaracja właściwości użytkowych
       
            Standard Gold (TLMB)
           H+H Gold Bloczek 2,5-500
            H+H Gold Bloczek 3,0-600
            H+H Gold Płytka 3,0-600
             
            Standard Silver (TLMA)
            H+H Silver Bloczek 2,5-500
            H+H Silver Bloczek 3,0-600
            H+H Silver Bloczek 4,0-700
            H+H Silver Bloczek 5,0-800
            H+H Silver Płytka 3,0-600
            H+H Silver Płytka 4,0-700
                 
            H+H easy - pakiet płytek 3,0-600