Zakład Puławy - Dokumenty do pobrania w formie plików PDF

 

Certyfikat       Instrukcja stosowania wyrobu Deklaracja właściwości użytkowych
 

 

 
          Standard Gold (TLMB)
      H+H Gold Bloczek  2,5-500
               H+H Gold Bloczek 3,0-600
          H+H Gold Płytka 3,0-600
         
          Standard Silver (TLMA)
          H+H Silver Bloczek 2,5-500
          H+H Silver Bloczek 3,0-600
          H+H Silver Bloczek 4,0-700
          H+H Silver Bloczek 5,0-800
          H+H Silver Płytka 3,0-600
          H+H Silver Płytka 4,0-700