Produkcja betonu komórkowego

Beton komórkowy jest materiałem wytwarzanym z surowców, które występują  w dużych ilościach w środowisku naturalnym. Na jego produkcję składają się przede wszystkim: piasek kwarcowy, wapno, cement, woda oraz środek spulchniający.
To właśnie dzięki tym surowcom beton komórkowy H+H jest materiałem przyjaznym środowisku. Zastosowanie spoiwa składającego się z wapna i cementu, które dodawane są w zbliżonych proporcjach, jak również wykorzystanie sproszkowanego aluminium, jako środka spulchniającego, okazało się na przestrzeni lat optymalnym rozwiązaniem.

Ochrona naturalnych zasobów surowcowych

W celu wyprodukowania jednego m3 betonu komórkowego potrzeba, zależnie od zastosowanej receptury, niespełna 0,2-0,3 m3 surowca.
W przypadku produkcji najczęściej stosowanego betonu komórkowego typu TLMB o gęstości 0,4 kg/dm3 -  1 m3 surowca pozwala uzyskać 5 m3 gotowego materiału budowlanego.
Jest to wynik, którym jeszcze długo nie będą mogli się poszczycić producenci innych konstrukcyjnych materiałów budowlanych.

Beton komórkowy jest materiałem przyjaznym dla środowiska

Produkcja betonu komórkowego odbywa się z wykorzystaniem pary wodnej, wytwarzanej przy małym nakładzie energii. Podczas cyklu produkcyjnego nie trzeba martwić się o ścieki. Woda, która pojawia się podczas utwardzania parowego, jest ponownie wprowadzana do produkcji w obiegu zamkniętym. Co więcej, powstające nadmiary produkcyjne stwardniałego już betonu komórkowego mogą zostać ponownie wykorzystane w cyklu produkcyjnym, jako pełnowartościowy surowiec. Zarówno beton komórkowy H+H, jak i konieczne w przypadku jego zastosowania lekkie spoiwa, nie zawierają, ani nie wydzielają substancji toksycznych.

Przemyślane rozwiązania ekologiczne
  •     niemal niewyczerpywalne i oszczędnie eksploatowane złoża surowcowe,
  •     nieuciążliwa dla otoczenia i energooszczędna produkcja,
  •     bezpieczna obróbka i murowanie,
  •     nieduże ilości odpadów; istnieje możliwość recyklingu,
  •     duża oszczędność energii cieplnej, co przyczynia się do znacznego ograniczenia emisji CO2,
  •     trwała jakość budowli i duży komfort mieszkania.