Polityka zgodności

Program zgodności H+H pomaga pracownikom wykonywać codzienną pracę zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach, w których działa nasza firma, a także pozwala im zachowywać się uczciwie i zgodnie z wysokimi standardami etyki. Zgodność to zasadniczy element strategii biznesowej firmy H+H, która oprócz unikania istotnego ryzyka związanego z prawem i finansami umożliwia naszym pracownikom odpowiednie wywiązywanie się z obowiązków, promując ich własne słuszne interesy oraz interesy naszych klientów, dostawców, udziałowców i ogółu społeczeństwa.

Kodeks postępowania stanowi fundament programu zgodności i nadaje ton w kwestii uczciwości biznesowej i zasad etyki naszej firmy. Rozwinięciem kodeksu postępowania są szczegółowe polityki poświęcone ważniejszym zagadnieniom, takim jak bezpieczeństwo i higiena pracy, zasady uczciwej konkurencji czy przeciwdziałanie korupcji. Wszystkich pracowników firmy H+H prosimy o zapoznanie się z kodeksem postępowania i szczegółowymi politykami, które odnoszą się do pełnionych przez nich funkcji. Zaloguj się do witryny PolicyTech, aby znaleźć polityki, które Cię dotyczą.
Michael Andersen, CEO, naciśnij przycisk "play" aby zobaczyć wideo  
          
   
     
 

Nie ignoruj! System zgłaszania nieprawidłowości w H+H   H+H nie toleruje jakichkolwiek naruszeń kodeksu postępowania. W tym kontekście niezwykle ważne jest, by niezwłoczne zgłaszali nam Państwo wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia kodeksu postępowania, co pozwoli nam w odpowiednim czasie podjąć kroki zaradcze. Dotyczy to między innymi naruszania zasad BHP, przyjmowania łapówek, korupcji, nadużyć finansowych czy porozumień naruszających prawo o ochronie konkurencji. H+H wspiera otwarty dialog. W związku z tym zachęcamy, by z wszelkimi wątpliwościami zwracali się Państwo do swojego przełożonego w H+H, działu prawnego Grupy lub swojego punktu kontaktu w H+H. Jeśli jednak wolą Państwo przekazać informacje w trybie poufnym, jest również możliwość skorzystania z naszego internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości, do którego można kierować zgłoszenia zarówno anonimowo, jak i podając dane osobowe.

     
Dokument do pobrania w formie pliku