Izolacja termiczna

Nie od dziś wiadomo, że najlepszym izolatorem ciepła jest powietrze. W strukturze betonu komórkowego zajmuje ono 60-85% całkowitej objętości. Stąd budynki wykonane z betonu komórkowego zmniejszają znacząco zapotrzebowanie na ogrzewanie lub klimatyzację w porównaniu z innymi materiałami murowymi.

Beton komórkowy H+H charakteryzuje się wyjątkowo korzystną izolacyjnością cieplną; jedną z najlepszych spośród materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wznoszenia przegród zewnętrznych.

Miarą izolacyjności cieplnej jest współczynnik przewodzenia ciepła, który jest zależny od gęstości, składu surowcowego i wilgotności danego materiału. Wyjątkowo korzystna (niska) wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] bloczków z betonu komórkowego H+H pozwala na uzyskanie ścian o niskim współczynniku przenikania ciepła UC [W/(m2·K)], umożliwiając wznoszenie ścian warstwowych oraz jednowarstwowych bez konieczności stosowania dodatkowego docieplenia.

 

Więcej o izolacji termicznej dowiesz się z materiałów do pobrania.

Właściwości

Pliki do pobrania

Energooszczędność
Ekologia
Optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe