H+H Płaskie belki nadprożowe - zbrojone

Dzięki znakomitym właściwościom izolacji cieplnej H+H Płaskie belki nadprożowe są, pod względem budowlanym, idealnym uzupełnieniem konstrukcji murowej wykonanej z betonu komórkowego H+H. Rozwiązanie takie pozwala na praktyczne wyeliminowanie efektu mostków cieplnych i osiągnięcie jednolitej powierzchni pod warstwę tynku.

H+H płaskie belki nadprożowe są łatwe do wbudowania ponieważ:

  • nie ma konieczności wykonywania szalunku i betonowania, wystarczy osadzenie nadproża na konstrukcji muru,
  • możliwa jest bezpośrednia kontynuacja dalszych robót murarskich,
  • nie ma potrzeby odczekania okresu wiązania betonu, ponieważ belka nadprożowa jest gotowym prefabrykatem,
  • nie występują mostki cieplne.

 

 

 

Zastosowanie

Elementy nośne konstrukcji, które wraz z nadmurówką tworzy lekki gotowy wariant nadproża.

Bookmark and Share