Akustyka

Informujemy, że z dniem 14.05.2018 zawieszamy na czas nieokreślony produkcję i ofertowanie produktu H+H dBlok (H+H Silver bloczek 5,0-800). Decyzja została podyktowana zmianami procesowymi produkcji oraz surowców wpływającymi na rentowność produkcji asortymentu nietypowego.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

GŁÓWNE WYMAGANIA wg PN-B-02151-3:2015

Izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych określa się za pomocą wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A,2.

W celu sprawdzenia wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej konieczne jest określenie przez projektanta wymagań. Wymagania należy określić na podstawie poziomu hałasu na zewnątrz projektowanego budynku, parametrów pogłosowych pomieszczenia oddzielonego analizowaną ścianą od środowiska zewnętrznego oraz założonego poziomu odniesienia (określającego, jaki poziom hałasu dopuszczamy w pomieszczeniu przy uwzględnieniu miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego). Wymagania należy sprawdzić oddzielnie dla pory dnia i pory nocy, a następnie jako wymaganą wartość izolacyjności akustycznej należy przyjąć tę wartość wskaźnika R’A,2,  która jest większa.

Niezależnie od wyniku obliczeń izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej nie może być mniejsza od wartości poniżej:

R’A,2 = 25 dB – hole i pomieszczenia recepcji w hotelach, korytarze i pomieszczenia rekreacyjne w szkołach, sale konsumpcyjne kawiarni i restauracji, sale wystawowe oraz pomieszczenia do zajęć sportowych i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu,

R’A,2 = 30 dB – pozostałe pomieszczenia.

 

WIĘKSZOŚĆ ŚCIAN MUROWANYCH Z BLOCZKÓW H+H SPEŁNIA WYMAGANIA NORMOWE.

 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

WYMAGANIA wg PN-B-02151-3:2015

 

 

 

GŁÓWNE WYMAGANIA DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

 

ROZWIĄZANIA DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH Z BLOCZKÓW H+H

KRYTERIUM 30 ÷ 38 dB

 

ROZWIĄZANIA DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH Z BLOCZKÓW H+H

KRYTERIUM 40 ÷ 48 dB

ROZWIĄZANIA DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH Z BLOCZKÓW H+H

KRYTERIUM 50 dB

ROZWIĄZANIA DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH Z BLOCZKÓW H+H

KRYTERIUM > 50 dB

WARIANT I

1. Tynk o masie powierzchniowej > 10 kg/m2

     np. tynk gipsowy o gęstości 1000 kg/m3, gr.10 mm,

2. Panel H+H TEMPO, gr. 75 mm,

3. Wełna mineralna skalna o gęstości nominalnej ≥ 38 kg/m3, gr. 50 mm,

    np. ROCKSONIC SUPER firmy ROCKWOOL,

4. Pustka powietrzna gr. 5 mm,

5. Panel H+H TEMPO, gr. 100 mm

6. Tynk o masie powierzchniowej > 10 kg/m2

    np. tynk gipsowy o gęstości 1000 kg/m3, gr.10 mm

WARIANT II

  • Ściana pojedyncza z bloczków H+H Gold+, Gold lub Silver gr. 24 cm w gęstości 600 z ustrojem tłumiącym złożonym z płyty Gipsowo-Kartonowej (GK) gr.12,5 mm mocowanej do szkieletu 50 mm z kształtowników zimno giętych wypełnionych wełną mineralną o gęstości min. 80 kg/m3. 
  • Grubość ściany 30,25 cm
  • Opcja I RA1= 56 dB  => R’A1 = 53 dB

       ustrój dosunięty do ściany  zamocowany  na przekładkach elastycznych.

  • Opcja II RA,1= 59 dB  => R’A,1= 56 dB

       ustrój nie mocowany bezpośrednio do ściany.

 

WARIANT III

  • Ściana podwójna:

2 x ściana z bloczków H+H Gold+, Gold lub Silver gr. 17,5/18 cm w gęstości 600  z przerwą dylatacyjną d= 50 mm wypełniona płytami 40 mm z wełny mineralnej.

  • Grubość ściany max. 41 cm, R’A1 = 58-61 dB

Projektant
Kontakt do Doradców Technicznych
Wytrzymałość
Izolacja cieplna
Ognioodporność
Kalkulator