Standardy produktów 

Elementy Systemu Budowy H+H wytwarzane są w trzech standardach jakościowych: Gold+, Gold i Silver.

Wprowadzenie standardów H+H ma na celu uporządkowanie wszystkich elementów z betonu komórkowego wytwarzanych w sześciu zakładach (Reda, Lidzbark, Warszawa, Puławy, Gorzkowice i Żelisławice) w ramach jednolitych grup produktowych.

Produkty znajdujące się w odmiennych standardach H+H różnią się od siebie jakością wykonania, typoszeregiem wymiarowym oraz parametrami technicznymi.

Prosta struktura standardów pozwoli każdemu uczestnikowi procesu budowlanego stykającemu się z produktami H+H Polska na łatwą identyfikację wyrobu i dobór najlepszego rozwiązania.

 

Oznaczenie standardów jakościowych jest wprowadzone do nazw produktów.

 

Pełna lista indeksów produktowych do pobrania w pliku PDF.

    Plik do pobrania

    Indeksy produktów H+H