Łatwość i szybkość budowy

Bloczki i płytki z betonu komórkowego przy użyciu najprostszych narzędzi można dowolnie obrabiać: przycinać oraz wykonywać w nich różnej wielkości otwory pod instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne.

Szczególnie łatwe jest wznoszenie murów z bloczków wyposażonych w pióro-wpust oraz uchwyt montażowy. Bloczki można docinać ręcznie za pomocą piły widiowej lub mechanicznie za pomocą piły taśmowej. W wymurowanych już ścianach łatwo jest wykonywać bruzdy instalacyjne, co pozwala na szybki postęp prac. Dobrze wykonana ściana z bloczków z betonu komórkowego jest gotowa do tynkowania.

Każdy z budujących dom dąży do tego, aby jak najszybciej się do niego wprowadzić. Zbudowanie domu wymaga jednak czasu. Aby ograniczyć czas wybudowania domu należy stosować pewne i sprawdzone rozwiązania.

Budowanie w systemie H+H pozwala ograniczyć do minimum czas wymurowania domu, ponieważ wszystkie elementy wykonane są z materiału jednorodnego i łatwego w obróbce. Czas murowania jest krótszy również, dlatego że na 1m2 muru zużywa się  tylko 6,4 szt. bloczków.

Stosowanie gotowych belek nadprożowych powoduje skrócenie czasu murowania oraz brak przerw technologicznych związanych z wiązaniem i twardnieniem betonu w nadprożach tradycyjnych. Dodatkowo bardzo duża dokładność wymiarowa bloczków H+H pozwala na ograniczenie czasu przy robotach instalacyjnych i wykończeniowych.

 

Więcej o charakterystyce bloczków dowiesz się z materiałów do pobrania.

Właściwości

Pliki do pobrania

Energooszczędność
Izolacja termiczna
Innowacyjnosć