Deklaracje właściwości użytkowych

 

     
1. H+H Gold+ Kształtki U (TLMB)    gęstość 350                              
     gęstość 400
2. H+H Silver Kształtki U (TLMA)    gęstość 600
3. H+H Belka nadprożowa zbrojona     
4. H+H cienkowarstwowa biała zaprawa klejąca     do betonu komórkowego - letnia     
5. H+H cienkowarstwowa biała zaprawa klejąca   do betonu komórkowego - zimowa      
   

 

Karty produktu

1. H+H cienkowarstwowa biała zaprawa klejąca do betonu komórkowego - letnia            

2. H+H cienkowarstwowa biała zaprawa klejąca do betonu komórkowego - zimowa