Wytrzymałość

W poniższych tabelach, przedstawiamy Państwu szereg danych Systemu H+H. Informacje te, mogą być pomocne przy projektowaniu ścian, wg coraz częściej stosowanej normy Eurokod 6.

Dane dla elementów murowych Systemu H+H zostały zgrupowane wg trzech standardów jakościowych: H+H Gold +, H+H Gold oraz H+H Silver. W dużym uproszczeniu poszczególne standardy cechuje: 

  • H+H Gold + - najwyższa dokładność wymiarowa, najwyższe parametry wytrzymałości, najniższe zużycie w szt./m2, unikalny system Pióro – Wpust,
  • H+H Gold - wysoka dokładność wymiarowa, dobre parametry wytrzymałości, system Pióro – Wpust,
  • H+H Silver - dokładność wymiarowa umożliwiająca realizację na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, dobre parametry wytrzymałości, płaszczyzny czołowe gładkie.

Ostatnia tabela będzie pomocna przy doborze płaskich belek nadprożowych, które wraz z nadmurówką, tworzą nadproża. Systemowe nadproża H+H nie tylko przyspieszają realizację i ograniczają koszty, ale przede wszystkim redukują mostki cieplne.           

Na każdym etapie projektowania lub realizacji służą Państwu wsparciem Doradcy ds. Inwestycji i Projektów.

Kontakt do Doradców Technicznych
Izolacja cieplna
Ognioodporność
Akustyka
Kalkulator