Warunki załadunku

Wyroby (bloczki, płytki, nadproża i elementy ścienne) z betonu komórkowego są materiałem konstrukcyjnym o wysokich walorach termoizolacyjnych i użytkowych, lecz wymagają od producenta i odbiorcy staranności oraz uwagi podczas załadunku, transportu, rozładunku i składowania. Wszystkie z w/w czynności należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

WYTYCZNE

1. Kierowców przebywających na terenie magazynów zakładów H+H, obowiązuje nakaz używania kamizelek odblaskowych oraz kasków ochronnych.

2. Ruch pojazdów na terenie zakładów odbywa się wyłącznie po wytyczonych drogach we wskazanych kierunkach.

3. Załadunek wyrobów z betonu komórkowego na paletach w zakładach H+H Polska, odbywa się mechanicznie, przy użyciu wózka widłowego (bokiem).

4. W trakcie załadunku kierowca ma obowiązek przebywać w takim miejscu, w którym będzie bezpieczny i widoczny dla operatora wózka widłowego dokonującego załadunku.

5. Ilość i wagę ładunku należy dopasować do nośności środka transportu. Załadunek odbywa się pod nadzorem kierowcy, który ma wpływ na rozmieszczenie ładunku na pojeździe.

6. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie wyrobów podczas transportu oraz ubezpieczenie wyrobów na czas transportu spoczywa po stronie przewoźnika. „Instrukcja zabezpieczenia ładunku"- znajduje się w każdym Biurze Obsługi Klienta (BOK) oraz na stronie internetowej H+H Polska. Po zakończeniu załadunku kierowca ma obowiązek zabezpieczyć wyroby przed przemieszczaniem za pomocą pasów i narożników.

 

7. Kierowca ma obowiązek okazania pracownikowi ochrony: rodzaju i ilości wywożonego ładunku oraz sposobu jego właściwego zabezpieczenia. Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku będzie odnotowane na WZ (dla „loco"-FCA).

8. Rozładunek palet powinien odbywać się wózkiem widłowym (bokiem) lub innym urządzeniem o udźwigu adekwatnym do podnoszonego ciężaru, wyposażonym w specjalny chwytak. Rozładunek należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia wyrobów.

9. Rozładunek za pomocą pasów transportowych jest niedozwolony, może spowodować uszkodzenia wyrobów a materiał tak rozładowywany nie będzie podlegał reklamacji.

10. Przechowywanie

  • Wyroby z betonu komórkowego muszą być przechowywane na suchym, wyrównanym i utwardzonym podłożu, odizolowane od bezpośredniego kontaktu z gruntem i wilgocią.
  • Wszystkie wyroby z betonu komórkowego, składowane na „wolnym powietrzu", powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
  • Palety z betonem komórkowym składować ustawiając maksymalnie po dwie w pionie (jedna na drugiej).

Przydatne dokumenty
Cennik
Kontakt do PH
Kontakt do BOK