Zapewnienie jakości

Na podstawie stosownych norm nasze wytwórnie podlegają ścisłemu nadzorowi zarówno wewnętrznemu jak i zewnętrznemu. Własna wykwalifikowana kadra oraz stała współpraca z jednostkami badawczymi (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ITB, Państwowy Zakład Higieny i Pracy, Politechniki i Instytuty Naukowe) to gwarancja nieprzerwanego dostępu do wyników najnowszych prac rozwojowych i naukowych oraz rzetelna dokumentacja.

 

Certyfikaty i deklaracje

Zakład Gorzkowice

Zakład Warszawa

Zakład Puławy

Zakład Lidzbark

Zakład Reda

Zakład Żelisławice

Elementy uzupełniające