Budowanie w systemie H+H

Murowanie w Systemie Budowy H+H jest bardzo szybkie i łatwe.

Ścianę możemy wykonać z bloczków z betonu komórkowego o różnym wykonaniu powierzchni czołowych: gładkich i profilowanych na pióro i wpust. Bloczki produkowane z bardzo wysoką dokładnością, zarówno gładkie jak i profilowane przeznaczone są do murowania na cienkowarstwowych zaprawach klejących. Sposób murowania bloczków H+H Standardów Gold i Gold+ (kategoria wymiarowa TLMB) na cienkowarstwowej zaprawie klejącej różniący się od murowania na zwykłej zaprawie przedstawiamy niżej:

Na wypoziomowany fundament należy ułożyć izolację przeciwwilgociową. Pierwszą warstwę bloczków murować na podkładzie ze zwykłej zaprawy cementowo-wapiennej ułożonej przy pomocy kielni. Kolejne warstwy muru murujemy na cienkowarstwową zaprawę klejącą H+H.

Zawartość worka kleju należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody zalecaną przez producenta, następnie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego wymieszać do uzyskania jednorodnej, płynnej masy bez grudek.

Wierzchnią płaszczyznę warstw elementów murowych należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą (lub strugiem), a następnie dokładnie oczyścić szczotką z drobin i pozostałości po szlifowaniu. Tą samą pacą możemy usunąć również nierówności z powierzchni pionowych.

Na oczyszczoną powierzchnię nanosi się warstwę cienkowarstwowej zaprawy klejącej o grubości 1÷3 mm. Zaprawę klejącą należy nanosić przy pomocy kielni zębatej dopasowanej do szerokości murowanych elementów. Przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejące bloczków nie zwilża się wodą.

Kontrolę prawidłowego ułożenia elementów murowych w narożach budynku, oraz wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz rozciągniętego sznurka murarskiego. Ułożenie poszczególnych elementów murowych koryguje się przy pomocy młotka gumowego.

Elementy murowe profilowane na pióro-wpust kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i wpust bez wypełniania spoiny pionowej zaprawą. Ich boczne powierzchnie są tak wyprofilowane, że to połączenie zapewnia odpowiednią wytrzymałość i szczelność muru. Zaprawę klejącą w spoinie pionowej układa się tylko w miejscach gdzie spotykają się ze sobą gładkie powierzchnie bloczków (połączenie bloczków w narożach ściany, wpasowywanie dociętego bloczka)

Następnie murujemy kolejne warstwy muru z zachowaniem czynności wykonanych  tak, jak  przy poprzednich warstwach.

Jeśli w powierzchni ściany widoczne są wpusty bloczków, miejsca te przed tynkowaniem wypełnia się specjalną zaprawą tzw. naprawczą, którą również wypełnia się ubytki i uszkodzenia mogące się zdarzyć podczas murowania. Dzięki stosowaniu zapraw klejących oraz specjalnych narzędzi przeznaczonych do nanoszenia zaprawy można znacznie skrócić czas pracy i zoptymalizować zużycie kleju.

Bloczki na żądany wymiar można docinać ręcznie lub za pomocą taśmowej piły elektrycznej.

Murując ściany zewnętrzne nośne i wewnętrzne należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie połączenia tych elementów. Ścianę zewnętrzną i wewnętrzną działową możemy połączyć typowym wiązaniem murarskim lub przy pomocy prostopadłego połączenia przy użyciu łączników ze stali nierdzewnej.