Detale CAD H+H Beton Komórkowy

Detal 1.1.  Rodzaje ścian zewnętrznych
Detal 1.2.  Rozwiązanie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ścianami wewnętrznymi
Detal 1.3.  Detale ściany zewnętrznej nośnej gr. 48 cm
Detal 1.4.  Detale ściany zewnętrznej nośnej gr. 48 cm - połączenie ze ścianą fundamentową
Detal 1.5.  Ściana zewnętrzna wypełniająca z betonu komórkowego H+H GOLD+
Detal 1.6.  Ściana zewnętrzna wypełniająca z betonu komórkowego H+H GOLD+ z okładziną z deski elewacyjnej
Detal 1.7.  Ściana zewnętrzna wypełniająca z betonu komórkowego H+H GOLD+ z okładziną z cegły klinkierowej
Detal 1.8.  Połączenie ściany zewnętrznej z wewnętrzną
Detal 1.9.  Wiązanie ścian zewnętrznych w narożniku
Detal 1.10.  Łączenie warstw ściany szczelinowej za pomocą kotew
Detal 1.11.  Ściany piwnic
Detal 1.12.  Oparcie ściany warstwowej na ławie fundamentowej
Detal 1.13.  Zbrojenie strefy podokiennej
Detal 1.14.  Wykonanie obudowy szachtu
Detal 2.1.  Połączenie ściany działowej ze stropem
Detal 2.2.  Połączenie ściany działowej ze ścianął konstrukcyjna
Detal 3.1.  Wykonanie słupa żelbetonowego w ścianie kolankowej
Detal 3.2.  Słup żelbetowy w ścianie z betonu komórkowego H+H GOLD+
Detal 3.3.  Słup żelbetowy ocieplony od zewnątrz, ze ścianą zewnętrzną
Detal 4.1.  Oparcie płyt kanałowych w ścianie
Detal 4.2.  Oparcie stropów gęstożebrowych
Detal 5.1.  Nadproża z prefabrykowanych belek nadprożowych  zbrojonych H+H GOLD+
Detal 5.2.  Nadprożę i trzpień żelbetowy z kształtek H+H GOLD+
Detal 5.3.  Oparcie stropu drewnianego na wieńcu kształtek U
Detal 6.1.  Połączenie ścian wypełniających ze słupem żelbetowym II
Detal 6.2.  Połączenie ściany wypełniającej ze słupem stalowym
Detal 6.3.  Połączenie ściany wypełniającej ze słupem drewnianym
Detal 6.4.  Połączenie ścian wypełniającej ze słupen
Detal 7.1.  Puszka wentylacyjna
Detal 7.2.  Cokół w ścianie zewnętrznej szczelinowej
Detal 7.3.  Ściana ogniowa (KRŚ 01)
Detal 7.4.  Detale ściany ogniowej 
Detal 7.5.  Ściana akustyczna (KRŚ 02)
Detal 7.6.  Rozmieszczenie elementów w ścianie akustycznej