Najcieplejszy materiał budowlany

Nie od dziś wiadomo, że najlepszym izolatorem ciepła jest powietrze. W strukturze betonu komórkowego zajmuje ono 60-85% całkowitej objętości. Stąd budynki wykonane z betonu komórkowego zmniejszają znacząco zapotrzebowanie na ogrzewanie lub klimatyzację w porównaniu do innych materiałów murowych. Beton komórkowy H+H charakteryzuje się wyjątkowo korzystną izolacyjnością cieplną; jedną z najlepszych spośród materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wznoszenia przegród zewnętrznych. Miarą izolacyjności cieplnej jest współczynnik przewodzenia ciepła, który jest zależny od gęstości, składu surowcowego i wilgotności danego materiału. Wyjątkowo korzystna (niska) wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] bloczków z betonu komórkowego H+H pozwala na uzyskanie ścian o niskim współczynniku przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)], umożliwiając wznoszenie ścian warstwowych oraz jednowarstwowych bez konieczności stosowania dodatkowego docieplenia.

Zdrowy i ekologiczny

Beton komórkowy produkowany jest tylko z naturalnych surowców nieszkodliwych dla zdrowia: piasku, wapna, cementu i wody. Dzięki zastosowanym surowcom posiada on na najniższy poziom promieniotwórczości wśród wszystkich dostępnych materiałów ściennych. Dodatkowo pory w betonie komórkowym sprzyjają wchłanianiu nadmiaru wilgoci z powietrza wewnątrz budynku i oddawaniu jej, gdy powietrze jest zbyt suche. Zapobiega to zawilgoceniu ścian, rozwojowi pleśni i grzybów oraz utrzymuje wilgotność powietrza na stałym, optymalnym dla człowieka poziomie.

Trwały i przyjemny w użytkowaniu na wiele pokoleń

Beton komórkowy nie starzeje się. Jest odporny na korozję chemiczną i biologiczną oraz na działanie pleśni, bakterii oraz kwaśnego deszczu w regionach przemysłowych. Skład chemiczny betonu komórkowego zawierający wapno eliminuje  powstawanie wykwitów i wysoleń, grzybów oraz szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. Beton komórkowy zachowuje swoje właściwości w niezmienionym stanie przez cały okres użytkowania budynku. Ściany z niego wykonane zapewniają przyjemny mikroklimat wnętrza i wpływają korzystnie na samopoczucie domowników, stwarzając odpowiednie warunki zarówno do pracy jak i odpoczynku. Dzięki akumulacyjności termicznej ściany z betonu komórkowego magazynują i oddają ciepło w zależności od temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, utrzymując ją na stałym poziomie. Proces ten zachodzi zarówno w cyklu dobowym, jak i rocznym. Zimą ściany zabezpieczają budynek przed gwałtownym wychłodzeniem, a latem jego nadmiernym przegrzaniem.

Posiadający najwyższą odporność ogniową

Ze względu na swój czysto mineralny skład, beton komórkowy H+H jest klasyfikowany, jako niepalny materiał budowlany w najwyższej klasie odporności ogniowej A1. Podczas pożaru nie wydziela żadnych szkodliwych czy trujących substancji. Jest on odporny na ogień o temperaturze do 1200°C i w odróżnieniu od innych materiałów budowlanych jest żaroodporny.  Odporność ogniowa ścian z betonu komórkowego sięga 4 godzin, spełniając najwyższe wymagania polskich przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ściany z betonu komórkowego zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, a tym samym zabezpieczają życie i dobytek oraz zapewniają ewakuację ludzi w przypadku zagrożenia ogniowego.

Lekki i wytrzymały na ściskanie

Jedną z najcenniejszych właściwości betonu komórkowego jest jego mały ciężar objętościowy. Dzięki swej lekkości umożliwia adaptację już istniejących budowli, np. zabudowę poddaszy i strychów, w których niedozwolone jest nadmierne obciążanie powstałych wiele lat temu konstrukcji. Nie bez znaczenia jest również fakt, że większość prac murarskich wykonywana jest ręcznie i ciężar przenoszonych elementów odgrywa istotną rolę. Wysoka wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego umożliwia wznoszenie nawet 5 kondygnacji bez konieczności wzmacniania konstrukcji. Wytrzymałości na ściskanie bloczków w klasie gęstości 700 kg/m3 osiąga 6,0 MPa.

Łatwy w obróbce mechanicznej

Bloczki i płytki z betonu komórkowego przy użyciu najprostszych narzędzi można dowolnie obrabiać: przycinać oraz wykonywać w nich różnej wielkości otwory pod instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Szczególnie łatwe jest wznoszenie murów z bloczków wyposażonych w pióro-wpust oraz uchwyt montażowym. Bloczki można docinać ręcznie za pomocą piły widiowej lub mechanicznie za pomocą piły taśmowej. W wymurowanych już ścianach łatwo jest wykonywać bruzdy instalacyjne, co pozwala na szybki postęp prac. Dobrze wykonana ściana z bloczków z betonu komórkowego jest gotowa do tynkowania.

Dobry izolator akustyczny

Ściany wykonane z betonu komórkowego mają większą zdolność tłumienia dźwięków w porównaniu do innych materiałów budowlanych o tej samej gęstości. Dzięki temu ściany wykazują dobrą izolacyjność akustyczną i zapewniają spokojne, komfortowe mieszkanie oraz pewne zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami pochodzącymi zarówno spoza, jak i z wewnątrz budynku.

Oszczędzający energię

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła występują na ścianach zewnętrznych. W skrajnym przypadku przez ściany zewnętrzne „ucieka" nawet 35% ciepła z całego domu. Dlatego prawidłowy dobór elementów do konstrukcji ścian zewnętrznych jest niezmiernie istotny z punktu widzenia przyszłych kosztów eksploatacji budynku. Pojęcie domu energooszczędnego coraz bardziej przemawia do świadomości inwestorów. Energooszczędność staje się pożądaną cechą budynku i istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Użytkownikowi budynku przynosi to w następstwie wymierne korzyści w postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń. O energooszczędności domu powinno się zacząć myśleć już na etapie projektu domu. Sama bryła budynku i jej orientacja względem stron świata ma w tym wypadku duże znaczenie. Aby ogrzewać budynki efektywnie i tanio, należy przede wszystkim ograniczyć straty ciepła przez przegrody zewnętrzne: dachy, ściany i podłogi. Dzięki zastosowaniu betonu komórkowego H+H oszczędności związane z ogrzaniem budynku są większe niż z zastosowaniem innych materiałów murowych.

Oszczędzający koszty

Dlaczego wybierając beton komórkowy H+H możemy zaoszczędzić pieniądze? Po pierwsze, beton komórkowy H+H jest materiałem, z którego wymurujemy dom najszybciej, oszczędzając pieniądze na robociźnie. Po drugie, wykonując ściany jednowarstwowe (np. z bloczka H+H Gold+ 2,0- 350 i grubości 480 mm) oszczędzimy na ociepleniu budynku, gdyż wymurowana z takich bloczków ściana będzie spełniała nawet najostrzejsze wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej - współczynnik UC = 0,19 [W/(m2K)]. Po trzecie, gładka powierzchnia i minimalne odchyłki wymiarowe (±1,5 mm) pozwolą na zastosowanie cieńszych tynków, co w przypadku użycia innych materiałów budowlanych jest niemożliwe. Po czwarte, przy murowaniu (klejeniu) na zaprawę cienkowarstwową zużyjemy mniej zaprawy, której zużycie również wpływa na koszt jednostkowy 1m2 ściany. Dlatego też ważnym jest, aby nie kierować się cenami jednostkowymi materiałów, które mogą być bardzo mylące. Kalkulując koszty ściany należy zawsze brać pod uwagę wykonanie ściany na gotowo.

Oszczędzający czas

Każdy z budujących dom dąży do tego, aby jak najszybciej się do niego wprowadzić. Zbudowanie domu wymaga jednak czasu. Aby ograniczyć czas wybudowania domu należy stosować pewne i sprawdzone rozwiązania. Budowanie w systemie H+H pozwala ograniczyć do minimum czas wymurowania domu, ponieważ wszystkie elementy wykonane są z materiału jednorodnego i łatwego w obróbce. Czas murowania jest krótszy również, dlatego że na 1m2 muru zużywa się  tylko 6,4 szt. bloczków. Stosowanie gotowych belek nadprożowych powoduje skrócenie czasu murowania oraz brak przerw technologicznych związanych z wiązaniem i twardnieniem betonu w nadprożach tradycyjnych. Dodatkowo bardzo duża dokładność wymiarowa bloczków H+H pozwala na ograniczenie czasu przy robotach instalacyjnych i wykończeniowych.