Kalkulator doboru rozwiązań ściennych

Z myślą o projektantach i architektach został przygotowany program obliczeniowy, który ułatwia dobór rozwiązań ściennych ze względu na parametry cieplne, akustyczne  i ognioodporność.

 

 

 

Kalkulator doboru rozwiązań ściennych udostępniony przez H+H Polska Sp. z o.o. ma charakter pomocniczy i służy jedynie dokonaniu szacunkowych obliczeń uwzględniających ofertę produktów H+H Polska Sp. o.o. Uzyskane za pomocą kalkulatora wyniki obliczeń stanowią wyłącznie treść informacyjną i nie mogą zastępować obliczeń dokonywanych przez osoby do tego uprawnione (np. projektanta). Użytkownik kalkulatora ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyniki obliczeń i ich zastosowanie niezgodne ze sztuką budowlaną, polskimi normami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.